พระยารัตนาธิเบศร์

พระยารัตนาธิเบศร์ บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ไทย เป็นขุนนางในปลายสมัย กรุงศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางไปช่วยชาวบ้าน บางระจัน หล่อปืนใหญ่เพื่อสู้กับพม่า จากนั้นก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาได้ไม่นานพระยารัตนาธิเบศร์ได้หนีไปพึ่งใบบุญ กรมหมื่นเทพพิพิธ หรือ พระองค์เจ้าแขก พระราชโอรสใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อต่อสู้กับพม่าแต่ยังไม่ทันได้ต่อสู้ก็ถูกกองทัพพม่าตีแตกพ่ายที่ปากน้ำโยทะกาในการรบที่เรียกว่า การรบที่ปราจีนบุรี

ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วกรมหมื่นเทพพิพิธได้เสด็จหนีไปตั้งมั่นและตั้งพระองค์เป็นอิสระที่ เมืองพิมาย ทำให้พระองค์มีพระสมัญญานามว่า เจ้าพิมาย โดยมีพระยารัตนาธิเบศร์ติดตามไปด้วยแต่หลังจากเจ้าพิมายพ่ายแพ้ต่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระยารัตนาธิเบศร์ก็หายสาบสูญไปโดยมิได้กล่าวถึงอีกคาดกันว่าอาจตายในสนามรบ ถูกประหารชีวิตหรืออาจหนีรอดไปได้

ในวัฒนธรรมร่วมสมัย แก้

อ้างอิง แก้