พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์)

พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13

พระยานลราชสุวัจน์
(ทองดี นลราชสุวัจน์)
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ชั่วคราว)
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2424
เสียชีวิต 6 มีนาคม พ.ศ. 2496
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) เป็นบุตรนายคง และนางจุ้ย เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2424 ที่ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 10 คน

พระยานลราชสุวัจน์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2496 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2496[1]

งานการเมืองแก้ไข

พระสุธรรมวินิจฉัย เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว เมื่อพ.ศ. 2489 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แก้ไข

หลังการลาออกของปรีดี พนมยงค์ พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) และสงวน จูฑะเตมีย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 11 และได้มีส่วนร่วมในการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชให้เสด็จขึ้นครองราชย์[2][3]

รัฐมนตรีแก้ไข

พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13[4]

อ้างอิงแก้ไข