พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม)

พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) เป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) มารดาคือคุณหญิงนก เกิดในสมัยรัชกาลที่ 2 แต่ไม่ทราบปี เข้ารับราชการในกรมท่าขวาในสมัยรัชกาลที่ 3เป็นพระราชเศรษฐี ได้ว่าการคลังวิเศษในกรมท่าหลวง และกำกับชำระตั๋วเฮียชำระฝิ่นและได้เลื่อนเป็นจางวางคลังวิเศษกำกับราชการกรมพระคลังนอก คลังพิเศษ คลังในซ้าย พระคลังใน คลังคำนวณ กำกับภาษีร้อยชักสาม ในสมัยรัชกาลที่ 4

พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม)
จุฬาราชมนตรี
ชื่ออื่น มุฮัมหมัดตะกี
ชาติ ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย
สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด ไม่ทราบปี (ราวสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2432
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บิดา พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน)
มารดา คุณหญิงนก
คู่สมรส คุณหญิงกลิ่น
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

นอกจากนั้น ท่านยังมีส่วนร่วมในการปราบจลาจลภาคใต้ และวางระเบียบปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ และเป็นข้าหลวงตรวจการภาคใต้จนเหตุการณ์สงบ จนกระทั่งพระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย)ถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2410 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีสืบแทนจนถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2432 ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสน

อ้างอิงแก้ไข

  • ภัทระ คาน.สุสานประวัติศาสตร์ 3 สมัย ในมุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามสมัย. กทม. จิรรัชการพิมพ์.2544
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 32-33