พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)

พลตำรวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (พ.ศ. 2428 – พ.ศ. 2512) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี อดีตจเรใหญ่ตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธร อดีตปลัดสำรวจ อดีตอธิบดีกรมพระอัศวราช และอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์

แก้
 • 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 - นายวรการบัญชา มหาดเล็กหุ้มแพรวิเศษ ถือศักดินา ๔๐๐[1]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2453 - นายฉัน มหาดเล็กหุ้มแพรต้นเชือกเวรศักดิ์ ถือศักดินา ๕๐๐[2]
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 - นายกองโท[3]
 • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 - พระอัศวบดีศรีสุรพาหน ปลัดจางวางกรมพระอัศวราช ถือศักดินา ๑๐๐๐[4]
 • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454 - แต่งเครื่องแต่งตัวอย่างมหาดเล็กชั้นที่ 2 เอก (ชั้นหัวหมื่น)[5]
 • 30 กันยายน พ.ศ. 2454 - นายกองเอก[6]
 • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 - ร้อยเอก[7]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2455 - จางวางตรี พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหะ มีตำแหน่งราชการในกรมพระอัศวราช ถือศักดินา ๓๐๐๐[8][9]
 • 27 สิงหาคม พ.ศ. 2457 - พักราชการชั่วคราว[10]
 • 1 มิถุนายน 2458 – ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงนครบาล[11]
 • 3 มิถุนายน พ.ศ. 2458 - มหาอำมาตย์ตรี[12]
 • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2458 - พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง ถือศักดินา ๓๐๐๐[13]
 • 17 มกราคม พ.ศ. 2458 - เปลี่ยนยศเป็น พลตำรวจตรี[14]
 • 8 มีนาคม พ.ศ. 2458 - จเรกรมตำรวจพระนครบาลและกรมตำรวจภูธร[15]
 • 7 เมษายน 2459 – องคมนตรี[16]
 • 13 กันยายน พ.ศ. 2461 - รั้งตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรที่ ๑๖ มณฑลนครศรีธรรมราช[17]
 • 21 พฤษภาคม 2463 – กลับมารับราชการในตำแหน่งจเรใหญ่กรมตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธร[18]
 • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 - ปลัดสำรวจ (พิเศษ)[19]
 • 25 มีนาคม พ.ศ. 2465 - สมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี[20]
 • – นายกองใหญ่
 • 2 มีนาคม 2467 – นายพลเสือป่า[21]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องยศ

แก้
 • 21 กันยายน 2454 – เครื่องยศโต๊ะทอง กาทอง[31]

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 2. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง (หน้า ๒๓๘๔)
 3. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 4. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 5. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 6. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 7. แจ้งความกรมทหารรักษาวัง
 8. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 9. แจ้งความกรมมหาดเล็ก เรื่อง เลื่อนยศหัวหมื่นขึ้นเป็นชั้นจางวางตรี
 10. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 11. แจ้งความกระทรวงนครบาล
 12. พระราชทานยศ
 13. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศเปลี่ยนนามกรมพลตระเวน และเปลี่ยนยศข้าราชการในกรมพลตระเวน
 15. ประกาศกระทรวงนครบาล เรื่อง ตั้งจเรกรมตำรวจพระนครบาลและกรมตำรวจภูธร
 16. รายพระนามและนามผู้ซึ่งได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นองคมนตรี
 17. แจ้งความกระทรวงนครบาล เรื่อง ย้ายนายตำรวจพระนครบาลและนายตำรวจภูธร
 18. แจ้งความกระทรวงนครบาล เรื่อง ย้ายและตั้งตำแหน่งนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ
 19. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและย้ายตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 20. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี
 21. พระราชทานยศนายเสือป่า (กองเสนารักษาดินแดนตะวันตก กรมบัญชาการ)
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๓๓, ๒๐ สิงหาคม ๑๓๐
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๐๗, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า เก็บถาวร 2022-10-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๒๗, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๒๙, ๑๑ มกราคม ๒๔๕๖
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานตราวัลลภาภรณ์, เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๓๑๔, ๙ มีนาคม ๒๔๖๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราวชิรมาลา เก็บถาวร 2022-10-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๑๘, ๔ มิถุนายน ๑๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน เก็บถาวร 2022-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๐๒, ๑๒ พฤศจิกายน ๑๓๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๒๕ ตอนที่ ๓๕ หน้า ๑๐๑๕, ๒๙ พฤศจิกายน ๑๒๗
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๐๗, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
 31. พระราชทานเครื่องยศ