พระพาหุพลี (อังกฤษ: Bahubali) เป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในศาสนาเชน ท่านเป็นบุตรของพระอาทินาถ ผู้เป็นตีรถังกรองค์แรกของศาสนาเชน และเป็นน้องชายของพระภารตจักรวรรติน ตามตำนานเล่าว่าท่านทำสมาธิอย่างแน่วแน่ ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลาหนึ่งปีในท่ายืนตรง (เรียกว่า kayotsarga) ทำให้มีพืชต่าง ๆ เติบโตและมาเกาะเกี่ยวขาของท่าน ลักษณะนี้สามารถสังเกตได้ชัดเจนในรูปเคารพของท่าน หลังท่านทำสมาธิมาได้หนึ่งปีเต็ม ท่านบรรลุภาวะเกวลญาณ

พระพาหุพลี
เทพเจ้าเชน
Bahubali ಬಾಹುಬಲಿ
รูปปั้นโคมเตศวร สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 981
ชื่ออื่นโคมเตศวร, กามเตศวร
ส่วนเกี่ยวข้องศาสนาเชน
ความสูง525 bows (17 เมตร)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
เสียชีวิต
บิดา-มารดาพระอาทินาถ
พระนางสุนันทา

นามอื่น ๆ ของท่าน คือ "กามเตศวร" (Kammateswara) และ "โคมเตศวร" (Gommateshwara) ตามชื่อของรูปปั้นโคมเตศวร (Gommateshwara Statue) ซึ่งสร้างขึ้นในจักรวรรดิคงคาตะวันตก (Western Ganga Dynasty) โดย พระเจ้าจาวุนทรายะ รูปปั้นนี้มีความสูง 57 ฟุต (17 เมตร) มีลักษณะเป็นรูปปั้นแบบโมโนลิธ ปัจจุบันตั้งอยู่ในอาณาเขตของ ศรวนเวลโคล, อำเภอฮัสซาน, รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย

อ้างอิง แก้

ที่มา แก้