เปิดเมนูหลัก

พระพาหุพลี (อังกฤษ: Bahubali) เป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในศาสนาเชน ท่านเป็นบุตรของพระอาทินาถ ผู้เป็นตีรถังกรองค์แรกของศาสนาเชน และเป็นน้องชายของ Bharata Chakravartin ตามตำนานเล่าว่าท่านทำสมาธิอย่างแน่วแน่ ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลาหนึ่งปีในท่ายืนตรง (เรียกว่า kayotsarga) ทำให้มีพืชต่าง ๆ เติบโตและมาเกาะเกี่ยวขาของท่าน ลักษณะนี้สามารถสังเกตได้ชัดเจนในรูปเคารพของท่าน หลังท่านทำสมาธิมาได้หนึ่งปีเต็ม ท่านบรรลุ Omniscience คือ เกวลญาณ

พระพาหุพลี
เทพเจ้าเชน
Bahubali ಬಾಹುಬಲಿ
รูปปั้นโคมเตศวร สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 981
ชื่ออื่นโคมเตศวร, กามเตศวร
ส่วนเกี่ยวข้องศาสนาเชน
ความสูง525 bows (17 เมตร)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
เสียชีวิต
บิดา-มารดาพระอาทินาถ
พระนางสุนันทา

นามอื่น ๆ ของท่าน คือ "กามเตศวร" (Kammateswara) และ "โคมเตศวร" (Gommateshwara) ตามชื่อของรูปปั้นโคมเตศวร (Gommateshwara Statue) ซึ่งสร้างขึ้นในจักรวรรดิคงคาตะวันตก (Western Ganga Dynasty) โดย Chavundaraya รูปปั้นนี้มีความสูง 57 ฟุต (17 เมตร) มีลักษณะเป็นรูปปั้นแบบโมโนลิธ กล่าวคือแกะสลักไปในหินทั้งก้อน ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของ Shravanabelagola, Hassan district, รัฐKarnataka ประเทศอินเดีย

อ้างอิงแก้ไข