พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ)

พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (เดิมชื่อ ประกอบ[1])[ต้องการอ้างอิง] ธมฺมเสฏฺโฐ) (นามเดิม : ประกอบ วงศ์พรนิมิตร) (21 พฤษภาคม 2498 - ปัจจุบัน) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3 และเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระพรหมกวี

(ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ)
พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏโฐ).jpg
ส่วนบุคคล
เกิด21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บรรพชา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา46 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3
เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พระพรหมกวี ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตัดสินจำคุก 3 ปี ในคดีทุบทำลายโบราณสถานในวัด แต่รับสารภาพจึงลดหย่อนโทษและให้รอลงอาญา 1 ปี[2]

ชาติภูมิแก้ไข

พระพรหมกวี มีนามเดิมว่าประกอบ วงศ์พรนิมิตร เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ นายวงษ์ วงศ์พรนิมิตร มารดาชื่อ นางกิมล้วน วงศ์พรนิมิตร (ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พงศ์สันต์)[ต้องการอ้างอิง]

บรรพชาและอุปสมบทแก้ไข

บรรพชาแก้ไข

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 มีพระสมุทรคุณาจารย์ (ฮะ จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทแก้ไข

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงมพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า "ธมฺมเสฏฺโฐ"

วิทยฐานะแก้ไข

พระพรหมกวี เมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายประกอบ วงศ์พรนิมิตร เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2510 อายุได้ 12 ปี ย้ายมาศึกษาเล่าเรียน ณ สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท จากนั้น 2 ปี คือ พ.ศ. 2512 เข้าสอบพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สอบได้ประโยค 1-2 สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2513 อายุได้ 15 ปี ย้ายมาศึกษาเล่าเรียน ณ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

พ.ศ. 2519 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเป็นสามเณร เมื่ออายุ 20 ปี) สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2529 สอบได้ปริญญาเอก (สาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

งานการปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2531 - 2540 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 13 (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร))
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ. 2540 - 2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 13 รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน จัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ปีละ 2 ครั้ง ตามมติมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ทุกปี
 • พ.ศ. 2542 ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 • พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
 • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
 • พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ได้รับพระบัญชาให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3 รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

งานศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2519 - 2542 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2519 - ปัจจบุน เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการยกร่างเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2546 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี แผนกบาลีเรียนภาคเช้า แผนกธรรมเรียนภาคค่ำ
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประโยค ป.ธ.8 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม คณะสงฆ์ส่วนกลาง (วัดสามพระยา) กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณแก้ไข

พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 2. เจอโทษคุก 3 ปี “พระพรหมกวี” เป็น “เจ้าอาวาส” วัดกัลยาณมิตร
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 104, ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, ฉบับพิเศษ หน้า 12.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, ฉบับพิเศษ หน้า 13.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 115 ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม 2541, หน้า 5.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 3 ข, 29 กุมภาพันธ์ 2547, หน้า 9.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 28 ข, 5 ธันวาคม 2557, หน้า 1-2.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ) และ ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกด (มหาชน), 2553. 180 หน้า. หน้า 20-25. ISBN 978-974-401-952-3
 • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2557. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด, 2557. 344 หน้า. หน้า 44-48. ISBN 978-616-11-2142-6


ก่อนหน้า พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) ถัดไป
พระพรหมกวี
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ)
   
พระพรหมกวี
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง