พระพงษ์นรินทร์ มีนามเดิมว่า เจ้าฟ้าทัศพงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ (เจ้าหญิงฉิม) พระธิดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) มีพี่น้องร่วมมารดา คือ[1]

เจ้าฟ้าชายทัศพงศ์และเจ้าฟ้าชายทัศไภย มีความรู้ทางการแพทย์และได้รับราชการในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นหม่อมราชนิกูล ที่ พระพงษ์นรินทร์ และ พระอินทร์อภัย [2] ตามลำดับ มีตำแหน่งเข้าเฝ้าต่อจากเสนาบดีและสามารถเข้าออกในเขตพระราชฐานได้เนื่องจากเป็นแพทย์

พระญาติ แก้

พระพงษ์นรินทร์สมรสกับคุณหญิงจับ[3] ซึ่งเป็นธิดาของพระยาสมุทรสงคราม (ศร ณ บางช้าง) กับเจ้าคุณพระราชพันธุ์ (แก้ว) พระน้องนางพระองค์เล็กในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เป็นต้นราชสกุล "พงษ์สิน" มีโอรสธิดาหลายคน ที่รับราชการใกล้ชิดราชสำนัก เช่น [2]

  • คุณหญิงศิลา ทำราชการฝ่ายใน
  • นายพลพ่าย (สวาสดิ์)
  • คุณหญิงเสงี่ยม (หรือ คุณปลัดเสงี่ยม) ภรรยาพระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด ณ นคร) ซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) พระยาเสน่หามนตรี(น้อยเอียด) และคุณหญิงเสงี่ยมเป็นต้นสกุล จาตุรงคกุล

คุณหญิงเสงี่ยมเคยเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ นอกจากนี้ยังทำราชการฝ่ายในในพระบรมมหาราชวังมีตำแหน่งเป็นปลัดของเจ้าคุณตำหนักเดิม (นุ่ม บุนนาค) ธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) จึงเรียกกันว่าคุณปลัดเสงี่ยม

อ้างอิง แก้

  1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9687-35-3
  3. ลำดับราชินิกุลบางช้าง พิมพ์ในงานศพพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) ปีมะแม พ.ศ. 2462
  4. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 139. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2014-09-21.
  5. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  6. "เล็ก พงษ์สมัครไทย "สายสัมพันธ์ ราชสกุลพระเจ้าตาก กับราชวงศ์จักรี" ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับที่ 270 วันที่ 1 เมษายน 2545". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2021-09-26.