วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เปลี่ยนทางจาก พระบรมธาตุไชยา)

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
พระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระธาตุไชยา
ที่ตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
นิกายเถรวาท
พระประธานพระเจ้าโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสองกรศิลา
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธรูปศิลา สกุลช่างไชยา
กิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุไชยา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระบรมธาตุไชยา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา โรงเรียนสงฆ์ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

ลำดับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง

ระดับแรก(เริ่มต้น) วัดพระธาตุไชยา(วัดราษฎร์)

ระดับที่สอง วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารมหลวง(พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)

ระดับที่สาม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร(พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร)

ข้อมูล แก้

ภาพประกอบ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

9°23′04″N 99°11′03″E / 9.3843844°N 99.1840349°E / 9.3843844; 99.1840349