สมเด็จเจ้าฟ้าเรนทรราชกุมาร หรือ พระนเรนทรราชา เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นลำดับที่ 3 ที่ประสูติแต่ กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ ได้รับราชการจนได้รับพระราชทาน ให้ดำรงบรรดาศักดิ์และราชทินนามที่ พระนเรนทรราชา พระองค์มีพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดา คือ [1]

พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 ถือเป็นต้นสกุล "รุ่งไพโรจน์"

พระโอรส-พระธิดา แก้

พระองค์มีพระโอรส-พระธิดา คือ

 • นายฉลองไนยนาถ (จุ้ย)
 • พระณรงค์ (วงศ์)
 • หลวงมหาวิสูตรโกษา (เกษม)
 • คุณหญิงขำ
 • พระยาอุทัยธรรม (นุด)
 • พระราชาภิมณฑ์ (นัด)
 • หลวงพิพัฒนสุนทร (นาค)
 • คุณหญิงจั่น
 • คุณหญิงแสง
 • พระยาจิรายุมนตรี (รุ่ง)
 • คุณหญิงอ่วม
 • คุณหญิงฝอย
 • คุณหญิงทับ
 • คุณหญิงปริก
 • คุณชายอินทนิล
 • คุณหญิงอัมพร
 • คุณหญิงอำพัน
 • คุณหญิงสุด

อ้างอิง แก้

 1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2