พระนางฮย็อนด็อก

พระมเหสีในพระเจ้ามุนจงและพระราชมารดาของพระเจ้าทันจง

พระนางฮย็อนด็อก (อังกฤษ: Queen Hyeondeok Andong of Gwon clan ; 17 เมษายน 1961 – 10 สิงหาคม 1984) เป็นพระมเหสีในพระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์โชซ็อน และเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6

ภายหลังจากที่มีพระประสูติกาลพระเจ้าทันจงได้ไม่นานพระนางฮย็อนด็อกก็เกิดพระอาการตกพระโลหิตทำให้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 1984 ขณะพระชนมายุเพียง 23 พรรษา

บันทึกแก้ไข