พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


พระธรรมเมธาภรณ์
(ระแบบ ฐิตญาโณ)
Phra Rabaep Thitayano.jpg
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2477
มรณภาพ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อายุ 81 ปี 24 วัน
อุปสมบท พ.ศ. 2498
วัด วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 6 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรีจาก สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาโท จากประเทศอินเดีย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ประวัติแก้ไข

ชาตภูมิแก้ไข

พระธรรมเมธาภรณ์ นามเดิม ระแบบ พรหมพันธุ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2477 ณ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายชวน-นางกวั้ง[1] พรหมพันธุ์ และเป็นพี่ชายต่างมารดาของนายจตุพร พรหมพันธุ์[2][3]

อุปสมบทแก้ไข

พระธรรมเมธาภรณ์ ได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2492 ณ วัดมหิสสราราม โดยมีพระครูบริหารสังฆกิจ (เต้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วลาสิกขา ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2498 ณ วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูโพธาภิรามุนี วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์[1] ได้รับฉายาทางธรรมว่า "  าโณ"

ต่อมาได้เป็นศิษย์ของพระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช[4]

การศึกษาแก้ไข

 • ในเบื้องต้นจบการศึกษาชั้นมัธยม 1 จากโรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเกาะจาก
 • สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท จากประเทศอินเดีย

สมณศักดิ์แก้ไข

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณคณาภรณ์[5]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรมนิเทศ สรรพเขตศรัทธาปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพดิลก สาธกพุทธศาสน์ ปฏิภาณวาทวิศิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิฎกวจนาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]

มรณภาพแก้ไข

พระธรรมเมธาภรณ์ ถึงแก่มรณภาพ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 03:20 น. สิริอายุ 81 ปี 24 วัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "พระเทพดิลก ระแบบ ฐิตญาโณ เป็นพระธรรมเมธาภรณ์". วัดบวรนิเวศวิหาร. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558.
 2. คำเตือนถึงเพื่อนเก่า จตุพร (ตู่) พรหมพันธุ์ วัชระ เพชรทอง, แนวหน้า, 2-6-2007
 3. ป๋าเปรมผจญมาร พระมหาระแบบช่วยได้ ! วัชระ เพชรทอง, แนวหน้า, 1-7-2007
 4. วีรกรรม“ตู่ จตุพร”หนีแม่-หนีเมีย-หนีม็อบ
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๒๔ ฉบับพิเศษ, ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ฉบับพิเศษ, ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒, หน้า ๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖, ตอนที่ ๒๓ ข, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๑

facebookแก้ไข