พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)

พระธรรมศีลาจารย์ นามเดิม สุกรี ฉายา สุตาคโม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร

พระธรรมศีลาจารย์
(สุกรี สุตาคโม)
เกิด13 มกราคม พ.ศ. 2470
มรณภาพพ.ศ. 2553
อายุ83
บรรพชา5 เมษายน พ.ศ. 2486
อุปสมบท7 มีนาคม พ.ศ. 2491
พรรษา62
วัดวัดหนังราชวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วุฒินักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม) ท่านเกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2470 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2486 ณ วัดม่วง ตำบลหลักสอง กิ่งอำเภอหนองแขม โดยมีพระวิเชียรกวี ( ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) วัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน เป็นพระอุปัชณาย์ อยู่สำนักวัดม่วง ๑ พรรษา พระอุปัชณาย์ ขอให้มาอยู่วัดหนัง ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมและบาลีเป็นนักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม 4 ประโยค

อุปสมบทแก้ไข

ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ. 6 อยู่ที่วัดหนัง

กิจของสงฆ์แก้ไข

ในปี พ.ศ. 2503หลวงพ่อสุกรี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในตอนนั้น และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนัง ช่วยเจ้าอาวาสดูแลวัดจนเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2512 นับเป็นเป็นลำดับที่ 8 และเริ่มต้นการปกครองดูแลวัดและได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ. 2515 และเป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ - หนองแขมในปี พ.ศ. 2526

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2491 เป็นพระครูสังฆรักษ์
 • พ.ศ. 2500 เป็นพระครูปลัด
 • พ.ศ. 2503 เป็นพระครูพิศาลสุตาคม (ผจล.ชท.)
 • พ.ศ. 2508 เป็นพระครูพิศาลสุตาคม (ผจล.ชอ.)
 • พ.ศ. 2518 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ที่ พระวิเชียรกวี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนโมลี ศรีสาธุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[1]
 • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรมุนี ศีลาจารนิวิฐ ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศีลาจารย์ พิศาลจิตตสังวร สุนทรธรรมธาดา วรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

มรณภาพแก้ไข

พระธรรมศีลาจารย์ ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:16 น. สิริอายุได้ 82 ปี 150 วัน พรรษา 61[4]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 107, ตอนที่ 242 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2533, หน้า 4
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 113, ตอนที่ 10 ข, 7 มิถุนายน 2539, หน้า 7
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 24 ธันวาคม 2547, หน้า 3
 4. "พระธรรมศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนัง ถึงมรณภาพ" (PDF). มหาเถรสมาคม. 20 กรกฎาคม 2552. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)