พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก)

พระธรรมวรนายก นามเดิม สมบูรณ์ แสงสิริกุล ฉายา จนฺทโก อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี อดีตเจ้าคณะภาค 12 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมวรนายก

(สมบูรณ์ จนฺทโก)
พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก).jpg
ส่วนบุคคล
เกิด11 เมษายน พ.ศ. 2451 (78 ปี ปี)
เสียชีวิต7 ตุลาคม พ.ศ. 2529
นิกายมหานิกาย
การศึกษาป.ธ.6
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
พรรษา58 พรรษา พรรษา
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
เจ้าคณะภาค 12
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

พระธรรมวรนายก นามเดิม สมบูรณ์ นามสกุล แสงสิริกุล ฉายา จนฺทโก เป็นบุตรของนายน้อย กับนางลำไย แสงสิริกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2451[1]

การศึกษา/วิทยฐานะแก้ไข

การปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

มรณภาพแก้ไข

พระธรรมวรนายก ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2527 สิริอายุได้ 78 ปี พรรษา 58[2] พระราชทานเพลิงศพ ณ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต อนุสรณ์ พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก). กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2530. 90 หน้า.
  2. พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖). พระสังฆาธิการ.