พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย พระที่นั่ง 1 ใน 4 พระที่นั่งที่ตั้งอยู่รอบท่าราชวรดิฐ ทางฝั่งตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างทางทิศเหนือของพระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิตแต่พื้นต่ำกว่า

(2019) พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 2.jpg

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งรอบๆ ท่าราชวรดิฐ ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก พระองค์จึงทรงให้รื้อลงทั้งหมด เหลือไว้เพียงพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยองค์เดียว ต่อมาพระที่นั่งองค์นี้จึงได้รับการบูรณะ

พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยองค์ปัจจุบันเป็นพระที่นั่งไม้แบบทรงจตุรมุขประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้เปิดให้เข้าชมเพียงบางส่วนเท่านั้น และพระที่นั่งองค์นี้ยังเป็นที่เสด็จประทับในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค

พระที่นั่งองค์นี้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีรับมอบเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9