พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ปัจจุบันไม่เปิดให้คนเข้าชม

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ภายในถ้ำพระยานคร

ประวัติ แก้

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงจตุรมุข ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำพระยานครภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดโดยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นที่ประทับเวลาเสด็จมาทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็นพระที่นั่งที่สร้างที่กรุงเทพมหานครแล้วส่งมาประกอบภายหลัง โดยมีพระยาชลยุทธโยธิน เป็นแม่กองในการก่อสร้าง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง โดยปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ไม่เปิดให้เข้าชมแต่สามารถถ่ายรูปได้

พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495