พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก

พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก พระตำหนักไม้สักโปร่งขนาดใหญ่บนดอยสุเทพ ของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เป็นที่ทรงเพาะพันธุ์ปลูก กุหลาบจุฬาลงกรณ์[1] และเป็นที่ออกประทับรับรอง พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ ภายหลัง เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ถวายที่ดินและพระตำหนักแก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ไฟล์:R12.JPG
พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก
ไฟล์:R09.JPG
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เสด็จเยี่ยมชม กุหลาบ "จุฬาลงกรณ์" ของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา

อ้างอิง แก้