พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

พระจุลนายก
(สุชาติ อภิชาโต)
Por suchat.jpg
เกิดพฤศจิกายน พ.ศ. 2490
อายุ74 ปี
อุปสมบท19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
พรรษา47
วัดวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
จังหวัดจังหวัดชลบุรี
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ปฐมวัยแก้ไข

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เมื่อท่านอายุได้ประมาณ 2 ขวบ คุณพ่อของท่านจึงได้นำท่านมาฝากกับคุณย่าที่สุพรรณฯ ให้ช่วยเลี้ยงดูแทน เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกในการเลี้ยงดูท่าน เนื่องจากต้องทำงานและย้ายที่ทำงานบ่อย ท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนเซเว่นเดย์ตั้งแต่ชั้น ป. 1 จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วมาทำงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) อยู่ปีกว่าพอเก็บเงินได้เพียงพอแล้วเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย State University ในรัฐแคลิฟอร์เนียจนจบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

อุปสมบทแก้ไข

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านบวชได้ประมาณ 6 อาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พอห่มจีวรเป็น บิณฑบาตเป็น ดูแลรักษาอัฐบริขารต่างๆ และสามารถเดินทางได้โดยไม่รู้สึกลำบากใจเกี่ยวกับการห่มผ้า ก็ได้กราบลาสมเด็จฯ ขออนุญาตไปอยู่กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาธรรมแก้ไข

 
พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

บททดสอบแรกพระนวกะ เมื่อท่านได้ไปถึงวัดป่าบ้านตาดในวันแรก พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้กล่าวกับท่านว่า " อยู่ไม่ได้นะ อยู่ได้ชั่วคราว กุฏิไม่ว่าง" เสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไร และพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้บิณฑบาตรตามแบบฉบับของพระป่าเป็นครั้งแรกด้วย จนประมาณ 1 เดือนก่อนเข้าพรรษา หลวงตามหาบัว จึงอนุญาตให้ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดได้ และตลอด 5 พรรษาแรก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ศึกษาพระกรรมฐานที่วัดป่าบ้านตาดโดยไม่ได้ไปไหนเลย เนื่องจากเป็นกฏของวัดและตามหลักพระวินัยที่กำหนดไว้

ชีวิตพระวัดป่าบ้านตาด พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เล่าว่า ได้ฝึกความอดทนต่ออากาศหนาว เพราะบางปีอุณหภูมิเหลือแค่ 6 องศา เวลาออกบิณฑบาตร เหยียบก้อนหินหนาวเหมือนเหยีบก้อนน้ำแข็ง และสมัยที่อยู่กับหลวงตาจะได้รับการอบรมทุก 4-5 วัน อย่างน้อยครั้งล่ะ 2 ชั่วโมง ฟังธรรมแล้วจิตหมุนไปทางธรรม เหมือนต้นไม้ได้น้ำ แต่หากไม่ได้ฟัง กิเลสจะหึกเหิม และไม่หมั่นภาวนา

อดอาหารแก้กิเลส พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ฝึกการอดอาหารเพื่อสร้างภาวะที่กดดันจิตใจ เพื่อจะได้ผลิตธรรมออกมาต่อสู้ ผลิตปัญญา ผลิตสมาธิ ผลิตสติ ถ้าอยู่ในสภาพที่สบายกิเลสจะออกมาเพ่นพ่าน ซึ่งการอดอาหารนั้น ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของธาตุขันธ์ด้วย

  • พรรษาที่ 10 จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในเมืองพัทยา
  • พรรษา 11 ถึงปัจจุบัน อยู่ที่วัดญาณฯ ตั้งแต่ปลายปี 2527
 
จุลศาลา สถานที่แสดงธรรมะ บนเขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์แก้ไข

ปัจฉิมวัยแก้ไข

ปัจจุบัน พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต พักจำวัดอยู่ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาชีโอน พัทยา จ.ชลบุรี (ใกล้ๆกับบริเวณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) ซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและเผยแผ่ธรรม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 110, ตอนที่ 202 ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2536, หน้า 4

ดูเพิ่มแก้ไข