พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสสโร)

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือ หลวงพ่อรุ่ง (พ.ศ. 2416 - 27 กันยายน พ.ศ. 2500) พระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของจังหวัดสุมทรสาคร[ต้องการอ้างอิง] อุปนิสัยของท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานมาก ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม ต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด เนื่องจากท่านเป็นคนมีความมานะพยายามสูงมาก เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2484 มี 2 พิมพ์ คือ พิมพ์ยันต์หยิก (พิมพ์นิยม) กับพิมพ์ยันต์ดวง มีพุทธคุณสูงทางคุ้มครองป้องกันภัย และยังถือเคล็ดจากชื่อของท่าน เมื่อบูชาแล้ว จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป


พระไพโรจน์วุฒาจารย์
(รุ่ง ติสสโร)
190px
เกิด พ.ศ. 2416
มรณภาพ 27 กันยายน พ.ศ. 2500
อายุ 84
อุปสมบท พ.ศ. 2437
พรรษา 63
วัด วัดท่ากระบือ
ท้องที่ สมุทรสาคร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ

ประวัติแก้ไข

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือ หลวงพ่อรุ่ง ติสสโร ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2416 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อ พวง มารดาชื่อ กิม นามสกุล พวงประพันธ์ พออายุครบ 21 ปี มารดาของท่านได้พามาอุปสมบทที่ วัดน้อย หลังจากศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดน้อยได้ระยะหนึ่ง ท่านได้ออกธุดงค์เพื่อศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งท่านได้มาพบวัดท่ากระบือ ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ที่มีสภาพรกร้าง ท่านจึงคิดพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่น ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเอาจริงเอาจังในการพัฒนาจนสำนักสงฆ์ท่ากระบือกลายเป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาหลวงพ่อรุ่งได้ขอตราตั้งสำนักสงฆ์ท่ากระบือเพื่อให้กลายเป็นวัด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถาวรวัตถุในวัดจนเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูชั้นประทวน(พระครูรุ่ง) พระครูไพโรจน์มันตาคม และ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ พระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นสมณศักดิ์ท้ายสุด ได้ดำรงสมณเพศตราบจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2500 ในต้นแผ่นดินในหลวง อายุ 84 ปี 63 พรรษา

อ้างอิงแก้ไข

  1. รวมสุดยอดพระคณาจารย์
  2. หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
  3. ประวัติเกจิดังแห่งสมุทรสาคร
  4. ประวัติหลวงพ่อรุ่ง
ก่อนหน้า พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสสโร) ถัดไป
-   เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
(พ.ศ. 2441 - พ.ศ. 2500)
  พระครูสาครวัฒน์ (หยัด กตปุญโญ)