พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด ปญฺญาวโร)

พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด ปญฺญาวโร)[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว,ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ อำเภอเมืองสุรินทร์

พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์

(หาด ปญฺญาวโร)
ชื่ออื่นพระคุณท่าน พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ หลวงปู่หาด
ส่วนบุคคล
เกิด24 มิถุนายน 2484 (82 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
รป.ม.กิตติมศักดิ์(รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดหนองบัว สุรินทร์
อุปสมบท26 พฤษภาคม 2505
พรรษา62
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองบัว,ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอเมืองสุรินทร์

ชาตภูมิ แก้

การบรรพชาอุปสมบท แก้

การปกครองคณะสงฆ์ แก้

งานการศึกษา แก้

รางวัล,เกียรติคุณที่ได้รับ แก้

สมณศักดิ์,พัดยศ แก้

  • ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม107,ตอนที่242,5 ธันวาคม 2533,ฉบับพิเศษ หน้า27.พระอธิการหาด วัดหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระครูอนุวัตปัญญาภรณ์[6]

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-25. สืบค้นเมื่อ 2022-11-25.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-25. สืบค้นเมื่อ 2022-11-25.
  3. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
  4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม 107,ตอนที่ 242,5 ธันวาคม 2533,ฉบับพิเศษ หน้า 27.พระอธิการหาด วัดหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระครูอนุวัตปัญญาภรณ์
  5. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=10995
  6. "ราชกิจจานุเบกษา สมณศักดิ์ 2533 - ค้นหาด้วย Google" (PDF). www.google.com.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้