พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2511)

พรรคแรงงาน พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 7/2511[1]

พรรคแรงงาน
หัวหน้าเชื้อ​ กาฬแก้ว
เลขาธิการวีระ ถนอมเลี้ยง
ก่อตั้ง23 ธันวาคม 2511
ยุบ19 พฤศจิกายน 2514
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

'พรรคแรงงาน ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อนาย พ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2511 มีนาย เชื้อ​ กาฬแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและนาย วีระ ถนอมเลี้ยง เป็นเลขาธิการพรรค

การเลือกตั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2512แก้ไข

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 พรรคแรงงานได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

ยุบพรรคแก้ไข

พรรคแรงงานถูกยุบตามคำสั่งคณะปฏิวัติที่มี จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง[2]

หัวหน้าพรรคแก้ไข

  • กาฬ เชื้อแก้ว (23 ธันวาคม 2511 - 17 พฤศจิกายน 2514)

เลขาธิการพรรคแก้ไข

  • วีระ ถนอมเลี้ยง (23 ธันวาคม 2511 - 17 พฤศจิกายน 2514)

อ้างอิงแก้ไข