พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2553)

บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สำหรับพรรคการเมืองที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ดูที่ พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525)

พรรคเสรีนิยม (อังกฤษ: Liberal Party, อักษรย่อ: ส.ร.น.) พรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 มีนายพุทธชาติ ช่วยราม เป็นหัวหน้าพรรคและ นายจรินทร์ อยู่สุข เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก[1]

พรรคเสรีนิยม
หัวหน้าพุทธชาติ ช่วยราม
เลขาธิการพุฒิพงศ์ พุ่มไสล
ก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2553
ยุบ27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (8 ปี)
สภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2554
0 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ทางพรรคเสรีนิยมได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งเลขาธิการพรรคจากนาย จรินทร์ อยู่สุข ที่ขยับขึ้นไปรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมาเป็นนาย พุฒิพงศ์ พุ่มไสล[2]

การเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554แก้ไข

ใน การเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเสรีนิยมได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่มิได้รับเลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว

ยุบพรรคแก้ไข

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคเสรีนิยมได้จัดประชุมใหญ่เพื่อยุบเลิกพรรคเสรีนิยมตามหนังสือที่ทาง คสช. ส่งมาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกพรรคเสรีนิยม และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561[3]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข