พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป


พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป (ฝรั่งเศส: Europe Écologie–Les Verts, EELV) เป็นพรรคการเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งในปีค.ศ.2010 จากการรวมตัวระหว่างพรรคสีเขียว และพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยม ซึ่งก่อนหน้านี้ในปีค.ศ.2009 เคยรวมตัวกันว่า กลุ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป (Europe Écologie) ในช่วงการเลือกตั้งสภายุโรปในปีค.ศ. 2009

พรรคเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป
Europe Écologie–Les Verts
ชื่อภาษาอังกฤษEurope Ecology–The Greens
หัวหน้าเซซิล ดูโฟลต์
ก่อตั้งค.ศ. 2010 (2010)
ที่ทำการ247, Rue du Faubourg Saint-Martin
F-75010 Paris
75333 Paris Cedex 07
อุดมการณ์การเมืองสีเขียว
ปรัชญาพิพัฒนนิยม
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยม
กลุ่มระดับสากลกลุ่มสีเขียวแห่งโลก (GG)
กลุ่มในภูมิภาคพรรคการเมืองสีเขียวแห่งยุโรป (EGP)
กลุ่มในสภายุโรปกลุ่มสีเขียว และภาคีเพื่อการปลดปล่อยแห่งยุโรป (EFA)
สีสีเขียว
สภาผู้แทนราษฎร
4 / 577
วุฒิสภา
10 / 348
สภายุโรป
15 / 74
สภาภาค
262 / 1,880
เว็บไซต์
http://www.eelv.fr


ดูเพิ่มแก้ไข