พรรคเพื่อสันติ

พรรคเพื่อสันติ (อังกฤษ: Pheu Santi Party) พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นลำดับที่ 10/2556 มีนาย ปราโมทย์ สมะดี และนาย ฮานีฟ หยงสตาร์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก[1]

พรรคเพื่อสันติ
หัวหน้าปราโมทย์ สมะดี
เลขาธิการฮานีฟ หยงสตาร์
ก่อตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ยุบ18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ที่ทำการ185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โฆษกสันติ โสณะมิตต์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นาย เมธี มุขตารี ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคได้ถึงแก่กรรมทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 14 คน[2]

ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พรรคเพื่อสันติได้จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิม จำนวน 15 คนที่ประชุมมีมติเลือกนายปราโมทย์และนายฮานีฟให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อเป็นสมัยที่ 2[3]

พรรคเพื่อสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสันติ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเพื่อสันติ[4]

การเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 พรรคเพื่อสันติ ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต แต่การเลือกตั้งในคราวนั้นถูกประกาศให้เป็นโมฆะ ขณะที่การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคเพื่อสันติมิได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 22 พรรค

บุคลากรแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ปราโมทย์ สมะดี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน พ.ซ. 2562

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ฮานีฟ หยงสตาร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อ้างอิงแก้ไข