พรรคเพื่อประชาชนไทย

พรรคเพื่อประชาชนไทย พรรคการเมืองของไทยที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีนายดิเรก กลิ่นจันทร์ และ นายวีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก

พรรคเพื่อประชาชนไทย
หัวหน้าพรรคดิเรก กลิ่นจันทร์ (หัวหน้าพรรคคนแรก)
เลขาธิการพรรควีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา (เลขาธิการพรรคคนแรก)
คำขวัญพรรคเพื่อประชาชนไทย โดยประชาชนไทย เป็นของประชาชนไทย รักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน
ก่อตั้ง27 เมษายน พ.ศ. 2554
ยุบพรรค18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ที่ทำการพรรค๔๐/๓๒๗๔ หมู่บ้านพฤกษา B หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
0 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเพื่อประชาชนไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยได้หมายเลข 29 แต่ไม่ได้รับเลือกแม้แต่ที่นั่งเดียวขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทางพรรคเพื่อประชาชนไทยก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเช่นกันแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศให้เป็นโมฆะเสียก่อน

พรรคเพื่อประชาชนไทยถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนด

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข