พรรคเพื่อนไทย

ระวังสับสนกับ พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อนไทย (อังกฤษ: Thai Friends Party) กลุ่มการเมืองไทยที่จดจองชื่อพรรคตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 107/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีนาย สิระ พิมพ์กลาง อดีตแกนนำ นปช. หรือคนเสื้อแดงภาคอีสานเป็นผู้จดจองชื่อพรรคร่วมกับนาย อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์

พรรคเพื่อนไทย
Thai Friends Party
ผู้ก่อตั้งพรรคอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
สิระ พิมพ์กลาง
ก่อตั้ง8 มิถุนายน 2018; 2 ปีก่อน (2018-06-08)
สี     สีแดง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

เตรียมจัดประชุมพรรคครั้งแรกประมาณเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดบุรีรัมย์ [1]

ทั้งนี้ พรรคเพื่อนไทยได้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อนไทยแก้ไข

  • อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองแก้ไข

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพรรคเพื่อนไทยไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน [2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข