พรรคเดโมแครต

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พรรคเดโมแครต (อังกฤษ: Democratic Party) อาจหมายถึง