พรรคเดโมแครต

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พรรคเดโมแครต (อังกฤษ: Democratic Party) เป็นชื่อในภาษาอังกฤษของพรรคการเมืองหลายพรรค ในหลายประเทศ เช่น พรรคเดโมแครตของสหรัฐ, พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นของญี่ปุ่น