เปิดเมนูหลัก

พรรครักษ์แผ่นดินไทย

พรรครักษ์แผ่นดินไทย เป็นพรรคการเมืองไทย ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีปกรณ์ ปองนาน เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก[1] เคยส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย เมษายน พ.ศ. 2549 แต่ไม่ได้รับเลือก

พรรครักษ์แผ่นดินไทย
หัวหน้าพรรคสุชน ชาลีเครือ
โฆษกพรรคปัญญา จารุมาศ
ก่อตั้ง17 มีนาคม พ.ศ. 2547
ยุบพรรค18 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ที่ทำการพรรค96 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2549 นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค พร้อมกับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า และพรรคธัมมาธิปไตย เนื่องจากไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 29, 35, 62 ไม่สามารถหาสมาชิกพรรคให้ครบ 5,000 คนภายใน 180 วัน นับแต่วันขอจดจัดตั้งพรรค ไม่รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีปฏิทินตามความเป็นจริง และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคในรอบปีปฏิทินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง[2][3][4]

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข