พรรครวมใจไทย (พ.ศ. 2550)

พรรครวมใจไทย (อังกฤษ: United Thai Heart Thai Unity และ United Hearts Thai) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หลังจากที่ พรรคไทยรักไทย ถูกยุบ โดยในพรรคประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ พรรคมารวมกัน

พรรครวมใจไทย
หัวหน้าพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
เลขาธิการประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
โฆษกนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
ก่อตั้ง26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ถูกยุบ14 กันยายน พ.ศ. 2550
รวมตัวกับพรรคชาติพัฒนา
ถัดไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อดีตสมาชิกพรรคที่มีชื่อเสียง

แก้

ควบรวมพรรค

แก้

14 กันยายน ปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศควบรวมพรรคกับพรรคชาติพัฒนา ใช้ชื่อใหม่ว่าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา[2]


อ้างอิง

แก้