พรรคพลังประชาชน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พรรคพลังประชาชน อาจหมายถึง

พรรคการเมืองในประเทศไทย
พรรคการเมืองในต่างประเทศ