พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2552)

พรรคปวงชนชาวไทย (อังกฤษ: Poung Chon Chaw Thai Party, ชื่อย่อ : พปชท. , PCCP) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [1] โดยมีนายเดชชาติ รัตนวรชาติ เป็นหัวหน้าพรรคและนายปัญญา มหัน เป็นเลขาธิการพรรค[2]

พรรคปวงชนชาวไทย
หัวหน้าเดชชาติ รัตนวรชาติ
รองหัวหน้านิติธรรมวัฒน์ รัตนสุวรรณ
พันตำรวจตรี จักรวาล แสนสุข
เลขาธิการปัญญา มหัน
รองเลขาธิการสมเกียรติ ปล้องยาง
ก่อตั้ง5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ถูกยุบ4 กันยายน พ.ศ. 2553 (1 ปี 91 วัน)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคปวงชนชาวไทย

แก้

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก (5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

แก้

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประกาศให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีดังต่อไปนี้

 • เดชชาติ รัตนวรชาติ หัวหน้าพรรค
 • สุริยพันธ์ ภักดีล้น รองหัวหน้าพรรค
 • นิติธรรมวัฒน์ รัตนสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค
 • พันตำรวจตรี จักรวาล แสนสุข รองหัวหน้าพรรค
 • ปัญญา มหัน เลขาธิการพรรค
 • สมเกียรติ ปล้องยาง รองเลขาธิการพรรค
 • สมยศ เถื่อนคุ้ม เหรัญญิกพรรค
 • พิศุทธิวรรณ มหัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • ดนุวัศ เกวียนกระโทก โฆษกพรรค
 • อนันต์ สิงห์กล่อม กรรมการบริหารพรรค


ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นายสุริยพันธ์ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคปวงชนชาวไทยทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น 9 คน [3]

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดสุดท้าย (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 4 กันยายน พ.ศ. 2553)

แก้

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ประกาศให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีดังต่อไปนี้

 • เดชชาติ รัตนวรชาติ หัวหน้าพรรค
 • นิติธรรมวัฒน์ รัตนสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค
 • พันตำรวจตรี จักรวาล แสนสุข รองหัวหน้าพรรค
 • ปัญญา มหัน เลขาธิการพรรค
 • สมเกียรติ ปล้องยาง รองเลขาธิการพรรค
 • สมยศ เถื่อนคุ้ม เหรัญญิกพรรค
 • พิศุทธิวรรณ มหัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • ดนุวัศ เกวียนกระโทก โฆษกพรรค
 • อนันต์ สิงห์กล่อม กรรมการบริหารพรรค

ยุบพรรค

แก้

พรรคปวงชนชาวไทยถูกยุบเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 ตามมติของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ครั้งที่ 80/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากทางพรรคปวงชนชาวไทยไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด [4]

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคปวงชนชาวไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 75 ง หน้า 26 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
 2. https://www.pptvhd36.com (2019-03-27). "ทำความรู้จัก "พรรคพลังปวงชนไทย"". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคปวงชนชาวไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 170 ง หน้า 49 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 106 ง พิเศษ หน้า 95 3 กันยายน พ.ศ. 2553