พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517)

(เปลี่ยนทางจาก พรรคประชาธรรม)

พรรคประชาธรรม พรรคการเมืองที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 11/2517 โดยยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 [1]มีนาย ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีนาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคประชาธรรม
หัวหน้าไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
เลขาธิการนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบ6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
สภาผู้แทนราษฎร
6 / 269
รองหัวหน้ามนูญ สันติวงศ์
สมพล เกยุราพันธุ์
รองเลขาธิการประสาน เรืองกาญจนเศรษฐ์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 พรรคประชาธรรมได้ ส.ส. ทั้งสิ้น 6 คน[2] ได้แก่ นายสุระ ชัยวิรัตนะ (จังหวัดชัยภูมิ) นายองอาจ ตั้งสถิตชัย นายมนูญ สันติวงศ์ (จังหวัดนครราชสีมา) นายบุญเกิด นาคดี นายสมัคร เจริญรัตน์ (จังหวัดสุรินทร์) และนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (จังหวัดอุบลราชธานี)

หลังการเลือกตั้งดังกล่าว พรรคประชาธรรมได้เข้าร่วมรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ หัวหน้าพรรค ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2519

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524