พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2534)

พรรคประชาชาติ (อังกฤษ: National Party) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2534 เป็นลำดับที่ 27/2534 มีนาย เผดิม สิริเวชชะพันธ์ และนาย มกรินทร์ เนื้อนวล เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค[1]

พรรคประชาชาติ
หัวหน้าพรรคเผดิม สิริเวชชะพันธ์
เลขาธิการพรรคมกรินทร์ เนื้อนวล
ก่อตั้ง12 มิถุนายน พ.ศ. 2534
ยุบพรรค17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
ที่ทำการพรรค44 ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รองหัวหน้าพรรค
  • พันตรี ทองทวี อินทรทัต
  • กฤตกร เรืองวิเศษ
  • สำราญ สธูป
รองเลขาธิการพรรคสุนาท เทพหัสดิน ณ อยุธยา
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคประชาชาติได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 91 คนซึ่งไม่ถึงขั้นต่ำของจำนวนผู้สมัครลงรับเลือกตั้งคือ 120 คนทำให้ศาลฎีกาได้มีคำสั่ง ที่ 3671/2535 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ยุบเลิกพรรคประชาชาติพร้อมกับพรรคการเมืองอีก 5 พรรค[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข