พรรคประชาชน (พ.ศ. 2490)

(เปลี่ยนทางจาก พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511))

พรรคประชาชน พรรคการเมืองของไทยในอดีตจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2490 โดยมีนาย เลียง ไชยกาล หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรค ประชาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าพรรค

พรรคประชาชน
ผู้ก่อตั้งเลียง ไชยกาล
หัวหน้าเลียง ไชยกาล
รองหัวหน้าสวัสดิ์ คำประกอบ
เลขาธิการประสิทธิ์ ชูพินิจ
คำขวัญโดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน
ก่อตั้ง24 กันยายน 2490
ถูกยุบ17 พฤศจิกายน 2514
แยกจากพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
12 / 99
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ

แก้

พรรคประชาชน ก่อตั้งภายหลังจากการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนายเลียงและนาง อรพินท์ ไชยกาล ภรรยานายเลียงพร้อมกับสมาชิกพรรคอีก 16 คนอันเนื่องมาจากการขัดแย้งกันระหว่างนายเลียงกับ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช รองหัวหน้าพรรค

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2491 พรรคประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาชนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 12 ที่นั่งจากทั้งหมด 99 ที่นั่ง เป็นอันดับ 2 รองจากพรรค ประชาธิปัตย์ ที่ได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 53 ที่นั่งในภายหลัง ส.ส. ไม่สังกัดพรรคจำนวน 3 คนได้หันมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทำให้มีที่นั่งในสภาเพิ่มขึ้นเป็น 56 ที่นั่ง

พรรคประชาชนถูกยุบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 พร้อมกับอีกหลายพรรคการเมืองเนื่องจาก การรัฐประหารตัวเองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494

ซึ่งในภายหลังนายเลียงได้กลับมาก่อตั้งพรรคการเมืองอีกครั้งเมื่อปี 2511 โดยจดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2511 มีนาย เลียง ไชยกาล หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1] ซึ่งก่อนหน้านั้นพรรคประชาชนได้เคยก่อตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2490 โดยนายเลียง ไชยกาล และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีก 16 คน[2] มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีคณะกรรมการบริหารที่สำคัญ อาทิ บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พีร์ บุนนาค อรพินท์ ไชยกาล ประยูร สุรนิวงศ์ สุธรรม ปัทมดิลก ประมวล ศิริกูล

พรรคประชาชนลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 ปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. 2 ที่นั่งในสภา คือ ไขแสง สุกใส (นครพนม) และสะดวก เชื้อบุญมี (เลย)

การเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2491
12 / 99
  12 ฝ่ายค้าน เลียง ไชยกาล
2512
2 / 219
  10

ยุบพรรค

แก้

พรรคประชาชนถูกยุบเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ตามคำสั่งคณะปฏิวัติที่มี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าคณะ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง[3]

อ้างอิง

แก้