พรรคชาติสามัคคี

พรรคชาติสามัคคี (อังกฤษ: Chart Samaccee Party , ชื่อย่อ : CSP , ชสม.) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พรรคชาติสามัคคี
หัวหน้าพรรคนพดล ไชยฤทธิเดช
ก่อตั้ง18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ยุบพรรค31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (10 ปี 44 วัน)
ที่ทำการพรรค8/169 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านศรีสามพราน ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคชาติสามัคคีจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นลำดับที่ 14/2549 [1] มีนายนพดล ไชยฤทธิเดชเป็นหัวหน้าพรรค

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคชาติสามัคคีได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ยุบพรรคแก้ไข

พรรคชาติสามัคคีถูกยุบตามคำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากไม่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของพรรคการเมือง[2]

อ้างอิงแก้ไข