พยาธิใบไม้
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Platyhelminthes
ชั้น: Trematoda
Rudolphi, 1808
Subclasses

Aspidogastrea
Digenea

พยาธิใบไม้ (อังกฤษ: Trematoda) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส