พนิตา กำภู ณ อยุธยา

พนิตา กำภู ณ อยุธยา (สกุลเดิม อุตตะโมต) เป็นข้าราชการชาวไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี[1] อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับพระกรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ อยู่เสมอ[2]

พนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้าวัลลภ พลอยทับทิม
ถัดไปวิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้าศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ถัดไปสุทธศรี วงษ์สมาน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 เมษายน พ.ศ. 2496 (71 ปี)
คู่สมรสภูรีธร กำภู ณ อยุธยา

ประวัติ แก้

พนิตา เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2496 เป็นธิดาคนโตของนายประกิต อุตตะโมต อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางอำไพวรรณ อุตตะโมต มีพี่น้อง 5 คน คนที่ 2 คือ นายประวัฒน์ อุตโมท อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย[3]

พนิตา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านการพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนาย ภูรีธร กำภู ณ อยุธยา เพื่อนร่วมรุ่นคณะโบราณคดี มีธิดา 2 คน[4]

การทำงาน แก้

พนิตา ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และหลังจากนั้นจึงได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[5]

งานการเมือง แก้

พนิตา เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรควิถีไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  2. พนิตา กำภู ณ อยุธยา มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ปลัดหญิงคนแรก พม.
  3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายประวัฒน์ อุตโมท[ลิงก์เสีย]
  4. พนิตา กำภู ณ อยุธยา
  5. แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  6. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๘, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-07-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๔, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔