พญาตานี หรือ นางพญาตานี เป็นปืนใหญ่ทองเหลืองโบราณ ยาว 2.7 เมตร มีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันจัดแสดงอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ที่กรุงเทพมหานคร ปืนใหญ่นี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดปัตตานี โดยปรากฏอยู่ในตราประจำจังหวัดของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 [1]

ปืนใหญ่พญาตานีหน้ากระทรวงกลาโหม
ตราประจำจังหวัดปัตตานี
ธงจังหวัดปัตตานี

อ้างอิง แก้ไข

  1. Barbara Watson Andaya (30 August 2013). Patrick Jory (บ.ก.). Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of Patani. NUS Press. pp. 42–46. ISBN 978-9971696351.