ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ (สกุลเดิม เพ็ญชาติ; 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 — 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมดสี่คนของพระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) กับคุณหญิงแม้น อรรถกฤตนิรุตติ์ (สกุลเดิม เกียวสาม) เกิดที่จังหวัดพังงา ในช่วงที่พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเมืองพังงา[1] พงาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[2]

พงา ธรรมศักดิ์
คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ก่อนหน้าจงกล กิตติขจร
ถัดไปอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
พงา เพ็ญชาติ

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
เมืองพังงา อาณาจักรสยาม
เสียชีวิต16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (89 ปี)
โรงพยาบาลพร้อมมิตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสสัญญา ธรรมศักดิ์
บุตรชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์
จักรธรรม ธรรมศักดิ์
บุพการี
  • พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) (บิดา)
  • คุณหญิงแม้น อรรถกฤตนิรุตติ์ (มารดา)

พงาสมรสกับศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และ อดีตประธานศาลฎีกา มีบุตร 2 คน คือ ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ และ นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 89 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับนายสัญญา ธรรมศักดิ์เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. สัญญาธรรมานุสรณ์. กรุงเทพฯ : ปาปิรุส พับลิเคชั่น จำกัด, 2545, หน้า 35
  2. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เก็บถาวร 2012-01-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. 25 กันยายน 2555
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘


ก่อนหน้า พงา ธรรมศักดิ์ ถัดไป
จงกล กิตติขจร   คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่