ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ (สกุลเดิม: เพ็ญชาติ; 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 — 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[1]

ท่านผู้หญิง
พงา ธรรมศักดิ์
พงา ธรรมศักดิ์.jpg
เกิดพงา เพ็ญชาติ
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
เสียชีวิต16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (89 ปี)
คู่สมรสสัญญา ธรรมศักดิ์
บุตรชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์
จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้สมรสกับศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และ อดีตประธานศาลฎีกา มีบุตร 2 คน คือ ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ และ นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 89 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แม่แบบ:ต.จ.[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. 25 กันยายน 2555
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507


ก่อนหน้า พงา ธรรมศักดิ์ ถัดไป
จงกล กิตติขจร   คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่