เปิดเมนูหลัก

ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ (สกุลเดิม: เพ็ญชาติ; 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 — 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[1]

ท่านผู้หญิง
พงา ธรรมศักดิ์
พงา ธรรมศักดิ์.jpg
เกิดพงา เพ็ญชาติ
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
เสียชีวิต16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 (89 ปี)
คู่สมรสสัญญา ธรรมศักดิ์
บุตร• ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์
• นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้สมรสกับศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และ อดีตประธานศาลฎีกา มีบุตร 2 คน คือ ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ และ นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุได้ 89 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. 25 กันยายน 2555
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507


ก่อนหน้า พงา ธรรมศักดิ์ ถัดไป
จงกล กิตติขจร   คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่