จังหวัดธนบุรี

(เปลี่ยนทางจาก ฝั่งธน)

จังหวัดธนบุรี เป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนคร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี[1] และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2515[2]

จังหวัดธนบุรี
จังหวัด
พ.ศ. 2310 – 2514
Thetsaban Sai 1, Wat kanlaya, Thon buri, bangkok, Thailand - panoramio.jpg
ศาลาทรงไทย 3 หลังติดกันที่อยู่ข้างวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นศาลาว่าการจังหวัดธนบุรี
ยุคทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีถึงสงครามเย็น
• ก่อตั้ง
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310
• สถาปนา
3 ตุลาคม พ.ศ. 2313
• สิ้นสุดกรุงธนบุรี
6 เมษายน พ.ศ. 2325
• ย้ายราชธานี
21 เมษายน พ.ศ. 2325
22 ธันวาคม พ.ศ. 2514
ก่อนหน้า
ถัดไป
เมืองบางกอก
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

ในอดีต กรุงธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี เป็นราชธานีไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2310 - 2325 โดยตั้งอยู่ ณ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองธนบุรีเดิม หลังจากกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้น พระราชทานนามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" เมื่อจุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับ พ.ศ. 2310 จวบจนถึง พ.ศ. 2325 นับเป็นเวลาแห่งราชธานีเพียง 15 ปีเท่านั้น

การบริหารราชการแก้ไข

จังหวัดธนบุรี มีอำเภอจำนวน 9 อำเภอ

 
แผนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502
 1. อำเภอราชคฤห์ (ธนบุรี)
 2. อำเภอหงสาราม (บางกอกใหญ่)
 3. อำเภอบุปผาราม (คลองสาน)
 4. อำเภอตลิ่งชัน
 5. อำเภอบางกอกน้อย
 6. อำเภอบางขุนเทียน
 7. อำเภอภาษีเจริญ
 8. อำเภอหนองแขม
 9. อำเภอราษฎร์บูรณะ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี เพื่อดูแลท้องถิ่น และยังมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล [2] โดยมีศาลากลางว่าการ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์อยู่หน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร)[3][4]

ตราประจำจังหวัดแก้ไข

จังหวัดธนบุรี ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ออกแบบโดยกรมศิลปากร

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 21 December 1971. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-04-25. สืบค้นเมื่อ 8 June 2015.
 2. 2.0 2.1 ประวัติความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด "ธนบุรี"
 3. คืนกรุงธนฯ ให้กับคน ทนบุรี โดย สันติ เศวตวิมล จากสยามดารา[ลิงก์เสีย]
 4. "[Travel] ย่ำต๊อกวัด(โบสถ์)ฝั่งธน 8 - โบสถ์ซางตาครู้ส & สะพานพุทธ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-20. สืบค้นเมื่อ 2013-05-25.