ฝนใต้ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2513 สร้างจากบทประพันธ์ของ เทอด ธรณินทร์ กำกับการแสดงโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และ เพชรา เชาวราษฎร์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเช่น กังวาลไพร ลูกเพชร เพลิน พรหมแดน มาร่วมแสดง ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2513 ที่โรงภาพยนตร์เมืองทอง ซึ่งโด่งดังมากและมีการสร้างหนังต่อเรื่อง ฝนเหนือ

ฝนใต้
กำกับฉลอง ภักดีวิจิตร
อำนวยการสร้างสุมน ภักดีวิจิตร
เขียนบทบทประพันธ์ :
เทอด ธรณินทร์
บทภาพยนตร์ :
ส.อาสนจินดา
นักแสดงนำสมบัติ เมทะนี
เพชรา เชาวราษฎร์
พันคำ
อดุลย์ ดุลยรัตน์
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เสน่ห์ โกมารชุน
เพลิน พรหมแดน
กังวาลไพร ลูกเพชร
สุวิน สว่างรัตน์
กำกับภาพวิสิษฐ์ แสนทวี
บริษัทผู้สร้าง
บางกอกการภาพยนตร์
ผู้จัดจำหน่ายรัตนชัยฟิล์ม
วันฉาย13 มีนาคม พ.ศ. 2513
ที่โรงภาพยนตร์เมืองทอง
ประเทศไทย
ภาษาไทย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกนำมาสร้างอีกครั้งถึง 2 ครั้ง โดยฉบับภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2523 กำกับการแสดงโดย น้อย ดีเศวต นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ที่กลับมารับบทเดิม และ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รับบทนางเอก ร่วมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ดวงดาว จารุจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์

และฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2546 ฉลอง ภักดีวิจิตรได้ปัดฝุ่นนำเรื่องนี้มาสร้างใหม่ออกอากาศทาง ช่อง 7 สร้างโดย บางกอก ออดิโอวิชั่น นำแสดงโดย อานัส ฬาพานิช, จันจิรา จันทร์โฉม, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ดี๋ ดอกมะดัน, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, เฉิด ภักดีวิจิตร, น้ำทิพย์ เสียมทอง, พรสิริ วินโกมินทร์

นักแสดงนำแก้ไข

รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์
พ.ศ. 2513
ภาพยนตร์
พ.ศ. 2523
ละครโทรทัศน์
พ.ศ. 2546
ยอด สมบัติ เมทะนี สมบัติ เมทะนี อานัส ฬาพานิช
ฉวี เพชรา เชาวราษฎร์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ จันจิรา จันทร์โฉม
ขวัญฟ้า เพลิน พรหมแดน สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กัญจน์ ภักดีวิจิตร
หมอแมน พันคำ อดุลย์ ดุลยรัตน์ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ขุนฤทธิ์ สุวิน สว่างรัตน์ สุวิน สว่างรัตน์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
กำนันฉะ เสน่ห์ โกมารชุน ประจวบ ฤกษ์ยามดี กรุง ศรีวิไล
เก๊กฮวย ดวงดาว จารุจินดา พรสิริ วินโกมินทร์
เก๊กซิม บู๊ วิบูลย์นันท์ ดี๋ ดอกมะดัน
บุษบา เมตตา รุ่งรัตน์ น้ำทิพย์ เสียมทอง

เพลงประกอบละครแก้ไข

  1. เพลง ฝนใต้ - กัญจน์ ภักดีวิจิตร