Wachi541
ชื่อในวิกิพีเดีย Wachi541
วันเกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2541
อาชีพ นักเรียน
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ คอมพิวเตอร์
ติดวิกิพีเดีย ไม่ระบุ
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน
บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1 This user has basic knowledge of English.
Firefox LiNsta.pngผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
Google Chrome icon (September 2014).svgผู้ใช้คนนี้ใช้ กูเกิล โครม
ผู้ใช้ตามภาษา