ผู้ใช้:Toptheworst/ทดลองเขียน

ผู้ใช้ Toptheworst เป็น ผู้ใช้วิกิพีเดียใหม่โดยผู้ใช้นี้ได้เริ่มต้นจากการแก้ไขการพิมพ์ตกในหน้าวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

กล่องผู้ใช้

แก้
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
tts-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาอีสาน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ผู่ใซ้ผู่นี้บ่เข่าใจ๋ภาษาอีสานจั๊กน้อย
nod-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเหนือ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองบ่ไค่จ้าง
sou-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาใต้ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายม้ายหรู่เหรืองซักฮิด
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.