บาเบลและกล่องผู้ใช้
hif-4 Is sadasya ko Fiji Hindi ki lagbhag bachpan ke bhasa ke saman jaankari hae.
th-1 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้ใช้ตามภาษา