บาเบลและกล่องผู้ใช้
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (หรือเข้าใจได้ด้วยความยากลำบาก)
de-N Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ผู้ใช้ตามภาษา

#REDIRECTde:Benutzer:Schniggendiller
หน้านี้คือหน้าเปลี่ยนทางแบบอ่อน