Volcanic Hazards

     Volcanic Hazards เป็นความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากกระบวนการหรือ การกระทำของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ (Active Volcano) ส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประเภทของ Volcanic Hazards

     volcanic debris flows การเคลื่อนที่ไปตามลาดเขาของตะกอน ดิน เศษหินที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ ไปพร้อมกับพวก pyroclastic ที่กิดจากการระเบิดภูเขาไฟ แล้วมีการ deposit ไปตามความลาดชัน และเนื่องจาก pyroclastic ที่ปะทุออกมานั้นร้อน ทำให้หลอมละลายน้ำแข็งและหิมะตามไปด้วย ในขณะที่ deposit
     
     volcanic gases เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วปล่อย ไอน้ำ (H2O), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL), ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และขี้เถ้า (ash) ออกมาภายในชั้น stratosphere สูงจากพิ้นผิวโลก 10-20 เมตร ผลกระทบที่ได้รับจากการปล่อยก๊าซพวกนี้ออกมาคือ ทำให้ได้ฝนกรด 
     
     Pyroclastic surge คล้ายกับ Pyroclastic flow แต่ต่างกันที่จะมีปริมาณของแก๊สที่เป็นพิษ มากกว่า material ไหลอย่างปั่นป่วนและรวดเร็ว กระจายตัวรอบภูเขาไฟประมาร 10 กิโลเมตร แก๊สที่เป็นพิษส่งผลต่อระบบหายใจของมนุษย์
     
     Tephra เป็นผลที่ได้จากการระเบิดของภูเขาไฟ ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบของ silica สูง สามารถแบ่งประเภทตามขนาดของตะกอนได้ ถ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 64 mm.เรียกว่า Volcanic blocks หรือ Volcanic bombs ถ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-64 mm. เรียกว่า Lapilli ถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2 mm. เรียกว่า Ash การระเบิดของ Tephra นั้นอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ รวมทั้งทำให้เกิดฝนกรดได้ด้วย 
     
     Phreatic eruption เป็นการระเบิดของภูเขาไฟ ที่มี ไอน้ำ, ก๊าซ, เศษหิน และก็ Volcanic bombs พุ่งออกจากปากปล่องภูเขาไฟ แก๊สที่ปล่อยออกมาส่งผลต่อระบบหายใจของมนุษย์อาจทำให้ถึงตายได้    
     
     Volcanc Floods เป็นผลมาจากเดิมทีเกิด lava flow แล้วมีการหลอมละลายน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมอยู่ตามพื้น ทำให้มีปริมาณของน้ำและลาวาเพิ่มมากขึ้น ยิ่งในวันที่ฝนตกร่วมด้วยทำให้ lava ไหลท่วมบริเวณกว้าง ส่งผลต่อผู้ที่อยู่อาศัย  
     
     Volcanic Earthquakes เกิดจากมวลหินหนืดที่อยู่ใต้ผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงความเครียดของหินทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟส่งผลให้มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและทำให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งเรียกว่า volcano-tectonic earthquakes ส่งผลให้เกิดการพังทลายของสิ่งปลูกสร่างของมนุษย์ เกิดรอยแตก หรือ รอยแยกตามพื้นดิน
     
     Tsunami สามารถเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟได้ เนื่องจากมีการพังทลายของชายฝั่ง เกิด landslide และ Pyroclastic flow ไหลไปตาม slope สู่ท้องทะเลทำให้พัดน้ำออกนอกชายฝั่งออกไปไกล และเกิดเป็น Tsunami ได้ 
     
      Volcano Landslides เป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม เพราะบริเวณที่มีการตกสะสมตัวของตะกอนที่ได้จากการระเบิดของภูเขาไฟนั้นจะเป็นชั้นตะกอนที่มีความหนาน้อยและเป็นชั้นที่ไม่คงทน ในช่วงที่ฝนตกหนักมากก็จะทำให้ตะกอนพวกนี้ถล่มและไหลไปตามความชันของพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สิน 
     
      Lahars ประกอบไปด้วยน้ำ เศษหิน ทราย และ ดิน ที่ร่วงหล่นลงจากภูเขาไฟ และยังสามารถนำพาเศษหินที่มีขนาดฬหญ่ ต้นไม้ บ้านเรือนให้ไหลมาด้วยได้ Lahars นั้นสามารถไหลได้ในหลายแบบไม่ว่า จะเป็นระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟ เช่นการไหลของน้ำจากทะเลสาบบนภูเขาไฟอย่างรวดเร็ว หรือ เกิดจากน้ำท่วมแล้วทำให้ดินบริเวณนั้นถล่มเนื่องจากฝนตก ก็ได้