ผู้ใช้:Octahedron80/รายชื่อไอพีของไอเอสพี

ข้อมูลเหล่านี้มาจากการสังเกตและสืบค้นในระดับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ใช้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับตรวจสอบการก่อกวน

คลิกลูกศรที่หัวสดมภ์เพื่อเรียงลำดับสดมภ์นั้น

ช่วงไอพี (จาก-ถึง) ชื่อเครือข่าย ผู้ให้บริการ
1.0.128.0 1.0.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
1.1.128.0 1.1.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
1.2.128.0 1.2.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
1.4.128.0 1.4.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
1.20.0.0 1.20.255.255 TOT-MOBILE-AS-AP ██ TOT
101.51.0.0 101.51.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
101.108.0.0 101.108.255.255 totnet ██ TOT
101.109.0.0 101.109.255.255 totnet ██ TOT
113.53.0.0 113.53.255.255 TOT-NET ██ TOT
118.172.0.0 118.172.31.255 totnet (118.172.0.0/19) ██ TOT
118.172.32.0 118.172.63.255 totnet (118.172.32.0/19) ██ TOT
118.172.64.0 118.172.95.255 totnet (118.172.64.0/19) ██ TOT
118.172.96.0 118.172.127.255 totnet (118.172.96.0/19) ██ TOT
118.172.128.0 118.172.159.255 totnet (118.172.128.0/19) ██ TOT
118.172.160.0 118.172.191.255 totnet (118.172.160.0/19) ██ TOT
118.172.192.0 118.172.223.255 totnet (118.172.192.0/19) ██ TOT
118.172.224.0 118.172.255.255 totnet (118.172.224.0/19) ██ TOT
118.173.0.0 118.173.31.255 totnet (118.173.0.0/19) ██ TOT
118.173.32.0 118.173.63.255 totnet (118.173.32.0/19) ██ TOT
118.173.64.0 118.173.95.255 totnet (118.173.64.0/19) ██ TOT
118.173.96.0 118.173.127.255 totnet (118.173.96.0/19) ██ TOT
118.173.128.0 118.173.159.255 totnet (118.173.128.0/19) ██ TOT
118.173.160.0 118.173.191.255 totnet (118.173.160.0/19) ██ TOT
118.173.192.0 118.173.223.255 totnet (118.173.192.0/19) ██ TOT
118.173.224.0 118.173.255.255 totnet (118.173.224.0/19) ██ TOT
125.24.41.0 125.24.41.255 totnet ██ TOT
125.24.125.0 125.24.125.255 totnet ██ TOT
125.25.63.0 125.25.63.255 totnet ██ TOT
125.25.130.0 125.25.130.255 totnet ██ TOT
125.25.250.0 125.25.250.255 totnet ██ TOT
125.27.1.0 125.27.1.255 totnet ██ TOT
125.27.7.0 125.27.7.255 totnet ██ TOT
125.27.15.0 125.27.15.255 totnet ██ TOT
125.27.21.0 125.27.21.255 totnet ██ TOT
125.27.22.0 125.27.22.255 totnet ██ TOT
125.27.25.0 125.27.25.255 totnet ██ TOT
125.27.27.0 125.27.27.255 totnet ██ TOT
125.27.36.0 125.27.36.255 totnet ██ TOT
125.27.60.0 125.27.60.255 totnet ██ TOT
125.27.66.0 125.27.66.255 totnet ██ TOT
125.27.199.0 125.27.199.255 totnet ██ TOT
180.180.0.0 180.180.255.255 TOT-AS-AP ██ TOT
182.52.0.0 182.52.255.255 TOT-AS ██ TOT
182.53.0.0 182.53.255.255 TOT-AS ██ TOT
182.93.128.0 182.93.255.255 MOE-AS-AP (กระทรวงศึกษาธิการ) ██ TOT
110.77.128.0 110.77.159.255 CAT-BB-NET ██ CAT
110.77.160.0 110.77.191.255 CAT-BB-NET ██ CAT
110.77.192.0 110.77.223.255 CAT-BB-NET ██ CAT
110.77.224.0 110.77.255.255 CAT-BBviaOnnet ██ CAT
122.154.0.0 122.154.31.255 CAT-BANGKOK ██ CAT
122.154.32.0 122.154.63.255 CAT-South ██ CAT
122.154.64.0 122.154.95.255 CAT-West ██ CAT
122.154.96.0 122.154.127.255 CAT-east ██ CAT
122.154.128.0 122.154.159.255 CAT-Northeast ██ CAT
122.154.160.0 122.154.191.255 CAT-Central ██ CAT
122.154.192.0 122.154.223.255 CAT-Pissanulok ██ CAT
122.154.224.0 122.154.255.255 CAT-North ██ CAT
27.55.0.0 27.55.15.255 TRUEMOVE-TH ██ TRUE
27.55.16.0 27.55.255.255 TRUEMOVE-TH ██ TRUE
27.145.0.0 27.145.127.255 TRUENET-BB ██ TRUE
58.8.0.0 58.8.255.255 TRUENET ██ TRUE
58.9.0.0 58.9.255.255 TRUENET ██ TRUE
58.10.0.0 58.10.255.255 TRUENET ██ TRUE
58.11.0.0 58.11.127.255 TRUENET ██ TRUE
58.11.128.0 58.11.191.255 TRUENET ██ TRUE
58.97.64.0 58.97.127.255 TRUE-Corporate ██ TRUE
61.90.0.0 61.90.68.255 HUAWEI-TRUEHISP-ASIANET ██ TRUE
61.90.69.0 61.90.76.255 SHASTA-ADSLFIX-ASIANET ██ TRUE
61.90.77.0 61.90.125.255 SHASTA-TRUELOCAL-ASIANET ██ TRUE
61.90.126.0 61.90.127.255 SHASTA-TRUEINTER-ASIANET ██ TRUE
61.91.192.0 61.91.223.255 TRUE1 ██ TRUE
110.168.0.0 110.168.127.255 TRUENET-TH ██ TRUE
110.168.128.0 110.168.255.255 TRUENET-TH ██ TRUE
110.171.80.0 110.171.87.255 TRUENET-CM ██ TRUE
115.87.128.0 115.87.255.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
119.46.160.0 119.46.175.255 TrueADSL_Upcountry ██ TRUE
124.120.0.0 124.120.63.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.120.64.0 124.120.127.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.120.128.0 124.120.191.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.120.192.0 124.120.255.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.121.0.0 124.121.63.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.121.192.0 124.121.255.255 TRUEBB-NET ██ TRUE
124.122.0.0 124.122.127.255 TRUE_BB ██ TRUE
124.122.128.0 124.122.255.255 TRUE_BB ██ TRUE
171.96.0.0 171.96.127.255 TRUENET-HISP (171.96.0.0/17) ██ TRUE
171.96.128.0 171.96.255.255 TRUENET-HISP (171.96.128.0/17) ██ TRUE
171.97.0.0 171.97.127.255 TRUENET-HISP (171.97.0.0/17) ██ TRUE
171.97.128.0 171.97.255.255 TRUENET-HISP (171.97.128.0/17) ██ TRUE
171.98.0.0 171.98.127.255 TRUENET-BB (171.98.0.0/17) ██ TRUE
171.98.128.0 171.98.255.255 TRUENET-BB (171.98.128.0/17) ██ TRUE
171.101.128.0 171.101.255.255 TRUENET-BB ██ TRUE
203.144.128.0 203.144.255.255 TRUENET-TH ██ TRUE
14.207.0.0 14.207.255.255 TRIPLETNET-AS-AP ██ 3BB
27.130.0.0 27.130.127.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
27.130.128.0 27.130.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
49.48.128.0 49.48.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
49.49.0.0 49.49.127.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
110.164.144.0 110.164.159.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
110.164.160.0 110.164.175.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
110.164.208.0 110.164.223.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
110.164.224.0 110.164.239.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
171.4.0.0 171.6.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
171.7.0.0 171.7.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
180.183.0.0 180.183.127.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
180.183.128.0 180.183.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
183.88.0.0 183.88.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
183.89.0.0 183.89.255.255 TRIPLETNET-TH ██ 3BB
223.204.0.0 223.204.255.255 TRIPLETNET-AS-AP ██ 3BB
223.205.0.0 223.205.255.255 TRIPLETNET-AS-AP ██ 3BB
223.206.0.0 223.206.255.255 TRIPLETNET-AS-AP ██ 3BB
223.207.0.0 223.207.255.255 TRIPLETNET-AS-AP ██ 3BB
202.80.224.0 202.80.251.255 BuddyB BuddyB
58.137.46.48 58.137.46.63 Vajiravudh-th CS Loxinfo
210.1.18.136 210.1.18.143 patravel-th CS Loxinfo
202.57.128.0 202.57.191.255 ISP-TH ██ ISSP
202.142.192.0 202.142.223.255 ISP-TH ██ ISSP
203.153.160.0 203.153.191.255 ISP-TH ██ ISSP
117.47.0.0 117.47.255.255 TTTNET Maxnet
58.181.128.0 58.181.255.255 COMNET-TH KSC
49.0.105.0 49.0.105.255 AIRNET-Super-Wi-Fi-by-SBN ██ AIS
49.0.114.0 49.0.114.255 AIRNET-Super-Wi-Fi-by-SBN ██ AIS
49.228.224.0 49.228.239.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.228.240.0 49.228.255.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.0.0 49.230.15.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.16.0 49.230.31.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.32.0 49.230.47.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.48.0 49.230.63.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.64.0 49.230.79.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.80.0 49.230.95.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.96.0 49.230.111.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.112.0 49.230.127.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.128.0 49.230.143.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.144.0 49.230.159.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.160.0 49.230.175.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.176.0 49.230.191.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.192.0 49.230.207.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.208.0 49.230.223.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.224.0 49.230.239.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
49.230.240.0 49.230.255.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
110.49.224.0 110.49.239.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
110.49.240.0 110.49.255.255 TH_AIS_Mobile_Internet ██ AIS
1.46.0.0 1.46.127.255 DTAC-GPRS-NET ██ DTAC
1.47.0.0 1.47.127.255 DTAC-GPRS-NET ██ DTAC
115.67.0.0 115.67.127.255 DTAC-GPRS-NET ██ DTAC
115.31.141.0 115.31.141.127 Dhammakaya-TH (วัดพระธรรมกาย) -
158.108.0.0 158.108.255.255 KU (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -
161.200.0.0 161.200.255.255 CHULANET (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) -
202.28.0.0 202.29.255.255 THAINET-TH (ยูนิเน็ต: เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย) -
203.158.96.0 203.158.255.255 RIT-TH (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) -