ผู้ใช้:Octahedron80/ทรัพยากร


จิปาถะแก้ไข

พจนานุกรมแก้ไข

ภาษาไทยแก้ไข

ภาษาอื่นแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

ฟอนต์แก้ไข

สีที่คนปกติและคนตาบอดสีทุกประเภทแยกแยะได้แก้ไข

 • ██████ #F0E442 (เหลือง)
 • ██████ #E69F00 (ส้ม)
 • ██████ #D55E00 (แสด)
 • ██████ #009E73 (เขียวน้ำเงิน)
 • ██████ #56B4E9 (ฟ้า)
 • ██████ #0072B2 (น้ำเงิน)
 • ██████ #CC79A7 (ม่วงแดง)
 • ██████ #000000 (ดำ)
 • หลีกเลี่ยงแดงแท้ #FF0000 ให้ใช้แสดแทน หรือเปลี่ยนไปใช้ส้ม
 • หลีกเลี่ยงเขียวแท้ #008000 เพราะทำให้สับสนระหว่างแดงและน้ำตาล ให้ใช้เขียวน้ำเงินแทน
 • เขียวสว่าง #00FF00 และเหลืองแท้ #FFFF00 มองไม่เห็นความแตกต่าง หลีกเลี่ยงสีที่อยู่ระหว่างเหลืองและเขียว

สีของโพ้สต์อิตแก้ไข

http://www.instructables.com/id/Easy-Post-It-sticky-note-mosaics-using-free-soft/step13/Post-It-color-hex-values/

Canary Yellow ██████

Neon ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Ultra ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Tropical ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Samba ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Aquatic ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Sunbrite ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

Classic ██████ ██████ ██████ ██████ ██████

อะไรไม่รู้แต่เก็บไว้ก็คงจะดีแก้ไข