ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย8

สแปม คือสิ่งไม่พึงประสงค์ชนิดหนึ่งของวิกิพีเดีย สิ่งเหล่านี้คือ งานโฆษณาที่สวมรอยเป็นบทความ การสแปมลิงก์ภายนอก และการเพิ่มแหล่งอ้างอิงด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมผู้เขียนหรือผลงานที่ถูกอ้างถึง

งานโฆษณาที่สวมรอยเป็นบทความแก้ไข

บทความที่ถูกพิจารณาว่าเป็นงานโฆษณา ได้แก่บทความที่มีการชักชวนทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมบริษัทหรือปัจเจกบุคคล บทความสแปมโดยปกติสังเกตได้ด้วยภาษาที่มุ่งการขายและลิงก์ภายนอกไปยังเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี ควรสร้างความแตกต่างว่าอะไรเป็นบทความสแปมหรือบทความที่ถูกต้องตามนโยบายที่เกี่ยวกับองค์การพาณิชย์

ตัวอย่างของการโฆษณาที่สวมรอยเป็นบทความอย่างโจ่งแจ้งสามารถแจ้งลบได้ทันทีด้วยเหตุผล ท8 การโฆษณาหรือส่งเสริมชัดเจน นโยบายนี้มีผลเช่นกันกับหน้าต่าง ๆ ในเนมสเปซผู้ใช้ด้วย งานโฆษณาอื่น ๆ ที่ประกาศบนวิกิพีเดียสามารถจัดการได้โดยการแจ้งลบ ซึ่งรายชื่อบทความจะถูกรวบรวมไว้ที่หน้าที่ถูกแจ้งลบ เนื้อหาของบทความสามารถลบออกได้ชั่วคราวในบางโอกาสถ้าสงสัยว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะข้อความมักจะถูกคัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่นและประกาศไว้โดยไม่ประสงค์ออกนาม ก่อนที่จะแจ้งลบงานโฆษณาที่สวมรอยเป็นบทความ กรุณาตรวจประวัติของบทความก่อนเพื่อดูว่ามีรุ่นที่ยอมรับได้อยู่หรือไม่ ถ้ามีกรุณาย้อนกลับไปใช้รุ่นที่ยอมรับได้ล่าสุดของบทความนั้น

เมื่อบทความในหัวข้อเชิงสารานุกรมอื่นใดมีน้ำเสียงของงานโฆษณา บทความนั้นมักสามารถกอบกู้ได้โดยการเรียบเรียงใหม่ด้วยมุมมองที่เป็นกลาง องค์ประกอบของบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีตราสินค้าก็สามารถรวมเข้าด้วยกับภายใต้หัวข้อสามัญหรือหมวดหมู่ เพื่ออำนวยให้สารสนเทศไม่โน้มเอียงและเกิดความร่วมมือกัน โดยการรวมสารสนเทศเกี่ยวกับการแข่งขันและทางเลือกที่ต่างออกไป

การสแปมลิงก์ภายนอกแก้ไข

การเพิ่มแหล่งข้อมูลภายนอกลงในบทความหรือหน้าผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ของการส่งเสริมเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่อนุญาต และจะถูกพิจารณาว่าเป็นสแปม ถึงแม้ว่าลิงก์เฉพาะบางลิงก์จะสามารถคงอยู่ได้ในบางสถานการณ์ แต่กรณีส่วนใหญ่ลิงก์ที่เพิ่มเข้ามาซ้ำซากจะส่งผลให้ลิงก์ทั้งหมดถูกลบออก

การสแปมอ้างอิงแก้ไข

การสแปมอ้างอิงคือการใช้งานการอ้างอิง เชิงอรรถ หรือบรรณานุกรมที่ผิดนโยบายและไม่เหมาะสม การสแปมอ้างอิงเป็นรูปแบบหนึ่งของเอสอีโอหรือการส่งเสริมที่โดยทั่วไปเกี่ยวกับการแทรกการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงซ้ำ ๆ ในหลายบทความโดยผู้มีส่วนร่วมคนเดียว สแปมเหล่านี้มักมิได้ถูกเพิ่มเพื่อพิสูจน์ยืนยันเนื้อหาในบทความ แต่เพื่อเพิ่มจำนวนบทความมากมายที่ได้เอ่ยถึงการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงนั้น รูปแบบการแปรผันของการสแปมอ้างอิงรวมไปถึงการลบแหล่งข้อมูลและข้อแถลงความหลายอย่างที่สามารถใช้ได้ออกจากบทความหนึ่ง ๆ เพื่อแทนที่ด้วยแหล่งข้อมูลที่มาจากเว็บเพียงแหล่งเดียว ซึ่งตามธรรมดามีพิรุธหรือด้อยคุณค่ากว่าของเดิม การสแปมอ้างอิงเป็นรูปแบบของการสแปมที่เข้าใจยาก และไม่ควรสับสนกับการเพิ่มอย่างสุจริตใจที่ถูกต้องตามนโยบาย ซึ่งตั้งใจที่จะพิสูจน์ยืนยันเนื้อหาของบทความและช่วยสร้างสารานุกรม

แหล่งข้อมูลชักชวนแก้ไข

แหล่งข้อมูลชักชวนคือข้อความที่อยู่ในหน้าอภิปรายของบทความ ซึ่งชักชวนให้ผู้แก้ไขใช้แหล่งข้อมูลภายนอกตามที่ระบุโดยชัดแจ้งเพื่อขยับขยายบทความนั้น ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของวิกิพีเดียคือ แม่แบบ หมวดหมู่ และรูปแบบอื่นใดของการชักชวนอย่างไม่ประสงค์ออกนามถือว่าไม่เหมาะสม บทความทุกบทความในวิกิพีเดียสามารถขยับขยายได้ตามปกติอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ในรายละเอียดบนรากฐานต่อบทความ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า "บทความประเภท ก ทุกบทความ สามารถขยับขยายได้โดยใช้แหล่งข้อมูล ข"

มีกฎที่ไม่ยากที่จะพิจารณาสิ่งนี้ เมื่อความพยายามที่จะพัฒนาบทความที่ถูกนโยบายแปรเปลี่ยนไปเป็นการสแปมภายใน แต่ก็มีแนวปฏิบัติและคำถามบางข้อที่ต้องพิจารณา

 • แหล่งข้อมูลนั้นเป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่
 • แหล่งข้อมูลนั้นเข้าเกณฑ์แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่
 • การชักชวนนั้นสร้างขึ้นด้วยแม่แบบหรือหมวดหมู่โดยไม่ล็อกอินหรือไม่
 • การชักชวนนั้นปรากฏซ้ำหลายบทความในเวลาเดียวกันหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อบทความเหล่านั้นเป็นหัวข้อที่แตกต่างกัน
 • ไม่เคยมีการอภิปราย (เกี่ยวกับสภาพเฉพาะและสาระสำคัญ) ว่าเหตุใดแหล่งข้อมูลนั้นควรใช้ในแต่ละบทความบ้างหรือไม่

การสแปมลิงก์ภายนอกด้วยบอตแก้ไข

กลุ่มบุคคลบางกลุ่มดูเหมือนว่ามี สแปมบอต ที่สามารถสแปมวิกิต่าง ๆ จากเครื่องประมวลวิกิหลายเครื่องที่แตกต่างกัน อุปมาเหมือนกับสคริปต์ตัวส่งข้อความของสมุดเยี่ยมชมและบล็อก พวกมันมีฐานข้อมูลของวิกิต่าง ๆ ไม่กี่ร้อยแห่ง และตามปกติพวกมันทำงานโดยการแทรกลิงก์ภายนอก จุดประสงค์ของพวกมันคือเพื่อเพิ่มอันดับในเสิร์ชเอนจินของเว็บไซต์ภายนอก โดยไม่ต้องโฆษณาผลิตภัณฑ์ของพวกมันโดยตรง เหมือนกับการสแปมบล็อก

ถ้าคุณพบเห็นบอตที่กำลังแทรกลิงก์ภายนอก กรุณาพิจารณาตรวจวิกิภาษาอื่นด้วยเพื่อดูว่าการโจมตีแผ่ขยายในวงกว้างหรือไม่ หากใช่ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบบนเมทาวิกิ เพราะพวกเขาสามารถสร้างตัวกรองข้อความในระดับครอบคลุมวิกิมีเดียได้ ผู้ดูแลระบบของเมทาสามารถแก้ไขบัญชีดำของสแปมในระดับครอบคลุมวิกิมีเดียเพื่อเพิ่มหรือลบรูปแบบที่สามารถรับรู้ได้โดยตัวกรอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลทันที ลิงก์ใหม่ก็สามารถเพิ่มได้ในรายชื่อถ้านักสแปมรายใหม่เริ่มตระเวนสแปมในรอบหน้าอีก

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิในการบล็อกบอตที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อพบเห็น สแปมบอตควรถูกปฏิบัติเทียบเท่ากับบอตก่อกวน การแก้ไขโดยสแปมบอตสร้างความเสื่อมเสียโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายในหลายประเทศ และอาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเกิดการฟ้องร้อง (ในท้ายที่สุด)

ปัญหาการสแปมลิงก์ขยายขอบเขตเกินกว่าโครงการต่าง ๆ ของมิกิมีเดีย และโดยทั่วไปก็เลวร้ายยิ่งกว่าบนวิกิขนาดเล็ก ที่ซึ่งชุมชนประสบความยากลำบากเพื่อเก็บกวาดพวกมัน หน้าวิกิสแปมของเมทามีสารสนเทศและการแนะนำทั่วไปมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ของวิกิอื่นบนอินเทอร์เน็ต (ปัจจุบันเนื้อหาล้าสมัย) ในขณะที่หน้าคุณลักษณะต่อต้านสแปมอธิบายถึงคุณลักษณะที่มีให้ใช้ได้ในมีเดียวิกิ (สำหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้)

การมีลิงก์สแปมหนึ่งไม่ใช่เหตุผลของการใส่ลิงก์สแปมอื่นแก้ไข

หลายครั้งที่ผู้ใช้อาจฉงนกับการเอาลิงก์สแปมออก เพราะว่าลิงก์อื่นที่สามารถตีความว่าเป็นลิงก์สแปม ยังคงปรากฏอยู่ในบทความและยังไม่ได้นำออก การมีลิงก์สแปมหนึ่งไม่ควรอนุมานว่าเป็นลิงก์สแปมที่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ควรใช้เป็นเหตุผลหรืออ้างสิทธิ์เพื่อที่จะใส่ลิงก์สแปมอันอื่น

ลิงก์เข้าร่วมสมาชิกแก้ไข

ถึงแม้ว่าลิงก์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องหรือเป็นหน้าทางการสำหรับหัวเรื่อง ถ้าลิงก์ภายนอกมีรหัสเพื่อเข้าร่วมสมาชิกหรืออ้างอิงสมาชิกจะถูกพิจารณาว่าเป็นสแปม

วิดีโอแก้ไข

การเพิ่มลิงก์ไปยังวิดีโอเสรีออนไลน์เพื่อส่งเสริมเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่อนุญาต (ดูข้อยกเว้นด้านล่าง) บ่อยครั้งที่วิดีโอเหล่านี้ถูกอัปโหลดขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเหตุผลเพิ่มอีกข้อที่จะไม่เชื่อมโยงไปหามัน วิดีโอจะถูกพิจารณาว่าเป็นสแปมถ้า

 • มันมีแถบโฆษณาคาดอยู่ในวิดีโอเพื่อให้คุณไปยังที่อยู่เว็บไซต์นั้น
 • มันมีลิงก์บนหน้าวิดีโอ (หน้าเว็บที่วิดีโอนั้นเล่นอยู่) ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เชิงพาณิชย์หรือวิดีโอสแปมอันอื่น แม้ว่ามันจะมีเพียงลิงก์เดียวท่ามกลางลิงก์อื่น ๆ ที่ถูกนโยบาย (ดูข้อยกเว้นด้านล่าง)
 • มันมีข้อความที่หน้าวิดีโอนี้ ซึ่งชี้นำผู้อ่านไปสู่เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น "มีหนังสือขายที่ ร้าน กขค ดอตคอม" (ดูข้อยกเว้นด้านล่าง)
 • มันเป็นสำเนาของวิดีโอที่เคยถูกลบไปแล้ว ต่อไปนี้จะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร (1) นักสแปมเผยแพร่วิดีโอหนึ่งโดยละเมิดลิขสิทธิ์ (2) ผู้ถือลิขสิทธิ์ (หรือคู่กรณีอื่น) แจ้งไปยังผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอว่า วิดีโอดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (3) ผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอทบทวนการเรียกร้องนั้น (4) ผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอลบวิดีโอดังกล่าว (5) นักสแปมเผยแพร่วิดีโอนั้นซ้ำอีก สังเกตว่าตัวระบุที่อยู่ของวิดีโอ ณ ผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอจะเปลี่ยนไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

ข้อยกเว้น: โดยปกติทั่วไป วิดีโอจะไม่ถือว่าเป็นวิดีโอสแปมถ้ามันอ้างถึงเว็บไซต์ทางการที่เกี่ยวข้องกับบทความในวิกิพีเดีย ตัวอย่างเช่น ถ้าบทความวิกิพีเดียมีภาพยนตร์ชื่อ "กขค มูฟวี" และเว็บไซต์ทางการของภาพยนตร์คือ "กขค มูฟวี.คอม" ดังนั้นลิงก์หรือการอ้างอิงไปยัง "กขค มูฟวี.คอม" ก็จะใช้ได้แม้หน้าปลายทางจะเป็นวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าวิดีโอนั้นก็ควรจะใช้ได้เหมือนกัน สิ่งนี้จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจตัดสิน ถ้าวิดีโอที่ประกาศเพียงแต่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ มันก็จะเป็นวิดีโอสแปมถึงแม้มันจะอ้างถึงเว็บไซต์ทางการก็ตาม

การสแปมหนังสือแก้ไข

บางครั้งวิกิพีเดียก็ประสบกับ การสแปมหนังสือ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มเติมข้อความที่เอ่ยถึงหนังสือ เพื่อเรียกร้องความสนใจแก่หนังสือนั้นมากกว่าที่จะช่วยเหลือบทความ กรณีนี้มักเกิดขึ้นเป็นรูปแบบการแทรกรายชื่อหนังสือลงในส่วนบรรณานุกรม ทั้งที่หนังสือนั้นไม่ได้ใช้เป็นแหล่งที่มาของสารสนเทศใด ๆ ในบทความ การสแปมหนังสือก็สามารถพบเห็นได้ที่ "แหล่งข้อมูลอื่น", "หนังสืออ่านเพิ่มเติม" หรือส่วนอื่นที่คล้ายกัน ทั้งที่หนังสือเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อันใด

อย่าเปิดโอกาสแก่นักสแปมแก้ไข

ตัวอย่างเหล่านี้ซึ่งพบได้ในบทความมีแนวโน้มว่าดึงดูดสแปม ดังเช่นประโยคต่อไปนี้

 • ยกตัวอย่าง บริษัท ช มี ..., บริษัท ฮ มี ...
 • เครือข่ายสังคมที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเว็บไซต์ได้แก่ ฟ, ท, ...
 • ตัวอย่างผงซักซอกเช่นยี่ห้อ บ, ฟ, ...
 • บริษัทที่ทำธุรกิจการตลาดแบบหลายระดับชั้นที่โดดเด่นที่สุดเช่น อ, ก, ...
 • หลายคนกล่าวว่า นาย ส เป็นนักชิมไวน์ที่ดีที่สุด ... (ประโยคนี้มีถ้อยคำคลุมเครือ)
 • บล็อกหลายแห่งเกิดขึ้นมากมายเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ดูตัวอย่างที่บล็อก น) ...

ประโยคเช่นนี้มีแนวโน้มว่าดึงดูดผู้แก้ไขให้เพิ่มเติมตัวอย่างมากขึ้นอีก เพราะการเพิ่มลิงก์ลงไปท้ายประโยคประเภทนี้ง่ายกว่าการเพิ่มเนื้อหาเชิงสารานุกรม การยกตัวอย่างควรใส่ไว้เฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงกับหัวข้อของบทความ และควรอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระเสมอ

ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นนักสแปมแก้ไข

บางคราวคนหลายคนมายังวิกิพีเดียด้วยเจตนาที่จะสแปม นั่นคือการสร้างบทความที่มีเพียงการโฆษณาหรือการส่งเสริมตัวเอง หรือเพิ่มลิงก์ภายนอกไปยังเว็บไซต์ในหลายบทความ

คนบางคนสแปมวิกิพีเดียโดยไม่ได้เจตนา หมายความว่า พวกเขากระทำในสิ่งที่ชาววิกิพีเดียพิจารณาว่าเป็นการสแปม โดยมิได้ตระหนักว่าการกระทำของพวกเขาไม่ได้อยู่ในระเบียบของการสร้างสารานุกรม ผู้แก้ไขใหม่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจเห็นว่ามีบทความเกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ บนวิกิพีเดีย และสรุปว่าการสร้างบทความเช่นนั้นเป็นของเขาเองก็น่าจะเหมาะสม ผู้ดำเนินการเว็บไซต์คนหนึ่งอาจเห็นว่าเว็บไซต์ของเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หลายแห่งในวิกิพีเดีย จึงได้ใส่ลิงก์จำนวนมากลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

แนวปฏิบัติต่อไปนี้ตั้งใจเพื่อแนะนำว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นนักสแปม นั่นคือวิธีการเอ่ยถึงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ หรือทรัพยากรอื่นโดยไม่ปรากฏต่อสายตาชุมชนวิกิพีเดียว่า คุณกำลังพยายามใช้วิกิพีเดียในทางที่ผิดโดยการส่งเสริมตัวเอง

 1. ทบทวนเจตนาของคุณ วิกิพีเดียมิใช่ที่ว่างสำหรับการส่งเสริมส่วนบุคคล หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ แฟนคลับ อุดมการณ์ หรือมีมอื่น ๆ ถ้าคุณอยู่ที่นี่เพื่อบอกผู้อ่านถึงความยอดเยี่ยมของบางสิ่งบางอย่าง หรือเพื่อเปิดเผยแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน แสดงว่าคุณอยู่ผิดที่เสียแล้ว ในกรณีคล้ายกัน ถ้าคุณอยู่ที่นี่เพื่อสร้างความมั่นใจว่า วิกิพีเดียอันมีชื่อเสียงได้อ้างถึง คุณ ว่าเป็นต้นตำรับของบางสิ่งบางอย่าง (และเป็นไปได้ว่าเพื่อฉุดเพจแรงก์ต่ำของคุณขึ้นมา) คุณอาจจะต้องผิดหวัง เพราะว่าวิกิพีเดียใช้โนฟอลโลว์แก่ลิงก์ภายนอกทุกลิงก์ ด้วยวิธีนี้ทำให้เสิร์ชเอนจินไม่สนใจพวกมันอย่างได้ผล
 2. ระบุข้อความที่ถูกอ้างอิง ไม่ใช่แค่ลิงก์เปล่า ๆ วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ไม่ใช่แหล่งรวมลิงก์ ถ้าคุณมีแหล่งที่มาเพื่อมีส่วนร่วม อันดับแรกให้เขียนข้อเท็จจริงบางประการที่คุณได้เรียนรู้จากแหล่งที่มานั้น จากนั้นจึงค่อยอ้างอิงแหล่งที่มา อย่าเพียงแค่ชี้นำผู้อ่านไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อข้อเท็จจริงอันมีประโยชน์นั้น แต่ให้เพิ่มข้อเท็จจริงอันมีประโยชน์ลงในบทความ แล้วอ้างอิงเว็บไซต์ที่คุณไปพบเห็นมา คุณอยู่ที่นี่เพื่อปรับปรุงวิกิพีเดียให้ดีขึ้น มิใช่เพื่อยักย้ายผู้อ่านออกจากวิกิพีเดียไปยังเว็บไซต์อื่น ถูกต้องหรือไม่ (หากตอบไม่ใช่ กรุณาอ่านข้อ 1)
 3. ส่วน อ้างอิง มีไว้เพื่อแหล่งอ้างอิง การอ้างอิงคือการชี้ให้เห็นถึงผลงานที่ผู้เขียน อ้างถึง ขณะเขียนบทความแก่ผู้อ่าน ส่วน อ้างอิง ของบทความวิกิพีเดียจึงไม่ได้เป็นเพียงรายชื่อผลงานที่ เกี่ยวข้อง แต่มันเป็นรายชื่อผลงานที่ใช้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้นการเพิ่มลิงก์หรือหนังสืออ้างอิงลงในส่วน อ้างอิง อาจไม่ถูกต้องถ้าไม่มีคนที่แก้ไขข้อความของบทความเอ่ยถึงมันจริง ๆ
 4. อย่าสร้างบทความใหม่เพื่อผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณเอง เหตุการณ์ที่คนใดคนหนึ่งจะสร้างบทความใหม่เพื่อบรรยายผลงานของพวกเขาเองเกิดบ่อยครั้งมาก เนื่องจากผลงานดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของคนอื่น แหล่งที่มาที่เป็นอิสระและน่าเชื่อถือก็มีน้อยมากดูขัดแย้งกับเนื้อหาที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ บทความประเภทนี้จะถูกลบตามปกติ แน่นอนว่าวิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม แต่การใช้วิกิพีเดียเพื่อ สร้างความนิยม ให้แก่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับ
 5. ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าประเด็นของบทความจริง ผู้อื่นจะเห็นด้วย ให้ใช้หน้าพูดคุย เรามักจะแนะนำให้ผู้ใช้กล้าแก้ไขในการเพิ่มเนื้อหาลงในบทความโดยตรง แต่ถ้าคำแนะนำข้างต้นทำให้คุณกังวลว่า คนอื่นอาจพิจารณาว่าการมีส่วมร่วมของคุณคือสแปม คุณอาจค้นหาความจริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยง ให้อธิบายงานที่คุณเขียนในหน้าพูดคุยของบทความ แล้วสอบถามผู้แก้ไขคนอื่นว่ามันเข้าประเด็นหรือไม่
 6. อย่าใส่ลิงก์ภายนอกในลายเซ็นของคุณ อย่างไรก็ดี ลิงก์ภายนอกไปยังโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ ยกเว้นจากกฎข้อนี้ ตัวอย่างเช่น เมทาวิกิ (แม้ว่าลิงก์ข้ามโครงการจะดีกว่าลิงก์ภายนอกสำหรับจุดประสงค์นั้น)