ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย1

วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน (ส่วนข้อมูลจิปาถะ)แก้ไข

หลีกเลี่ยงการสร้างรายชื่อข้อมูลจิปาถะ บทความจำนวนหนึ่งในวิกิพีเดียมีรายชื่อข้อมูลปลีกย่อย ซึ่งมักจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนของมันเอง เรียกว่า "เกร็ดข้อมูล", "เกร็ดความรู้", "หมายเหตุ" (ไม่ควรสับสนกับเชิงอรรถ), "ข้อเท็จจริง", "ข้อมูลจิปาถะ" ฯลฯ แนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางรับมือกับข้อมูลจิปาถะเหล่านี้ในบทความหนึ่ง ๆ ไม่ใช่การพิจารณาว่าข้อมูลที่อยู่ในส่วนเหล่านี้เป็นข้อมูลจิปาถะหรือไม่ หรือการพิจารณาว่าข้อมูลจิปาถะเป็นของวิกิพีเดียหรือไม่

ส่วนข้อมูลจิปาถะ (trivia section) ควรหลีกเลี่ยง ถ้าส่วนนี้ต้องมีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่มันควรได้รับการพิจารณาไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีวิธีการนำเสนอที่ดีกว่า รายชื่อข้อมูลจิปาถะนั้นสามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาบทความใหม่ได้ เนื่องจากมันนำเสนอในรูปแบบง่ายต่อผู้แก้ไขมือใหม่ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไป โดยยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการจัดระเบียบหรือการนำเสนอ พวกเขาเพียงแค่เพิ่มข้อเท็จจริงอันใหม่ลงในรายชื่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อบทความโตขึ้น รายชื่อเหล่านี้จะไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นและอ่านยากขึ้น หนทางที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบบทความคือ การพิจารณาจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อเท็จจริงเหล่านี้รวมเป็นการนำเสนอเดียวให้บริบทและสำนวนราบรื่น ไม่ว่าด้วยข้อความ รายชื่อ หรือตาราง

คำแนะนำแก้ไข

ส่วนข้อมูลจิปาถะไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ให้นำออกจากบทความในทุกกรณี รายชื่อบางอย่างอาจเป็นไปได้ที่จะนำมาผสานรวมกับเนื้อหาในบทความนั้น ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจเป็นของส่วนที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจตั้งขึ้นเป็นส่วนใหม่ จงผสานรวมรายชื่อข้อมูลจิปาถะกับเนื้อหาบทความที่เหมาะสม ถ้าไม่เช่นนั้นให้ดูว่ามีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือสำหรับมุมมองเฉพาะของสาระในส่วนอื่นหรือไม่ หากมีให้พิจารณาใช้แหล่งที่มาเหล่านั้นเป็นหลักสำหรับบทความที่กล่าวถึงผลกระทบนั้น รายชื่อข้อมูลจิปาถะที่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในบทความ หรือไม่สามารถรับรองโดยแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ หรือไม่มีความสำคัญอย่างเป็นนัยกับสาระของเรื่อง สามารถนำออกได้ในกรณีส่วนใหญ่

มันอาจจำเป็นที่ต้องทำการค้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากบางบริบทหรือเพื่อเพิ่มแหล่งอ้างอิง รายชื่อบางอย่างที่อาจไม่แน่นอนหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ควรนำออก รายชื่อบางอย่างที่อาจออกนอกประเด็นของบทความก็ควรย้ายไปบทความอื่น และรายชื่อบางอย่างอาทิ สาระการสอนหรือการอธิบายวิธีปฏิบัติ หรือข้อเท็จจริงที่นอกเรื่อง/ไม่เกี่ยวข้อง ที่อาจจัดว่าอยู่นอกขอบเขตของวิกิพีเดียก็ควรนำออกเช่นกัน

สิ่งที่ไม่ใช่หลักการของแนวปฏิบัตินี้แก้ไข

มีผู้เข้าใจผิดอย่างแพร่หลายจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้ และหลักการปฎิบัติที่เสนอแนะ

  • แนวปฏิบัตินี้ไม่เสนอแนะว่าให้ลบส่วนข้อมูลจิปาถะออก หรือย้ายมันไปไว้หน้าอภิปราย หาไม่แล้วหากข้อมูลนั้นเหมาะสมต่อการมีอยู่ การนำเสนอในรูปแบบแย่ ๆ มันก็ยังดีกว่าการไม่นำเสนอเลย
  • แนวปฏิบัตินี้ไม่เสนอแนะว่าให้หลีกเลี่ยงรายชื่อตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ต่อการเรียงความ เพราะข้อมูลบางอย่างอาจนำเสนอในรูปแบบรายชื่อได้ดีกว่า
  • แนวปฏิบัตินี้ไม่เสนอแนะการรวมข้อมูลเข้าหรือการตัดข้อมูลออก เพียงแค่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเขียน ปัญหาของการรวมข้อมูลถูกกำหนดไว้แล้วในนโยบายด้านเนื้อหาอื่น ๆ เช่นมุมมองที่เป็นกลาง การพิสูจน์ยืนยันได้ เป็นต้น

ไม่ใช่ส่วนรายชื่อทั้งหมดที่เป็นส่วนข้อมูลจิปาถะแก้ไข

ในแนวปฏิบัตินี้ คำว่า "ส่วนข้อมูลจิปาถะ" อ้างถึง เนื้อหา ภายในส่วนหนึ่ง มิได้อ้างถึงชื่อของมัน ส่วนข้อมูลจิปาถะคือส่วนที่มีรายชื่อ อย่างไม่เป็นระเบียบและไม่ได้เลือกสรร อย่างไรก็ตาม รายชื่อที่เลือกสรรแล้วซึ่งมีสาระสำคัญอย่างแคบและสัมพันธ์กัน ไม่จำเป็นต้องถูกจัดว่าเป็นข้อมูลจิปาถะเสมอไป และสามารถเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการนำเสนอข้อมูลเช่นนั้น