แนะนำตัวเองแก้ไข

สวัสดีครับ กระผมสำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง A Text Adaptive Resonance Theory Neural Network เป็นโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการแบ่งกลุ่มเอกสารโดยเฉพาะ ขณะที่ทำวิทยานิพนธ์อยู่นั้น กระผมได้ทำเว็บไซต์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Data Mining & Data Exploration Laboratory (DME), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพบว่ามีคนที่มีความคิดดีได้จัดทำบทความเรื่อง การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ที่ Thai WikiPedia กระผมจึงขอร่วมเขียนบทความเรื่อง การทำเหมืองข้อความ (Text Mining) ผู้เขียนท่านอื่นสามารถพูดคุยกับกระผมได้ที่อีเมล์ norrasethc@gmail.com

ประวัติส่วนตัวแก้ไข

งานอดิเรกแก้ไข

บทความที่ได้เขียนแก้ไข

บทความแนะนำในวิกิพีเดียแก้ไข

ลิงค์เกี่ยวกับกระผมแก้ไข